top of page

Nettbaserte behandlingsprogram

Nettbaserte behandlingsprogram er svært egnet til avstandsbehandling av pasienter. eMestring viser vei og som en følge av at programmene er nettbaserte, kan det behandles 3-4 ganger så mange pasienter med samme ressursbruk og kvalitet.

Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser vurderes i dag på lik linje med ordinær psykologisk behandling. Metoden kan dermed tas i bruk ved alle norske sykehus.

Pasientene øker mulighetene til å redusere sykdommen på en enklere måte, og kan selv gjennomføre enkle tester og kartlegginger på forespørsel fra helsepersonell uten oppmøte ved helseinstitusjon.

Digital pasientinvolvering betyr at pasienten kan delta i egen behandling digitalt, når som helst og fra hvor som helst. I tillegg gjør nettbaserte behandlingsprogram det mulig å behandle flere pasienter.

Behandlere kan bruke mer tid på direkte og effektiv pasientbehandling gjennom nettbaserte behandlingsprogram. Det kan tilbys skreddersydde effektive behandlingsprogram for den enkelte gjennom avstandsoppfølging, og flere kan da få den behandlingen de har behov for.

Dette er vinn-vinn for alle parter.

CheckWare tilbyr programvare for å effektivt digitalisere behandlingsprogram. På samme måte som vi innheter rettigheter for digitale kartlegginger, inngår vi distribusjonsrettigheter med rettighetsholdere for behandlingsprogram for å sikre at digitale helsetjenester kan komme flere pasienter til nytte.

Nyheter

bottom of page