Nettbaserte-behandligsprogram_edited.jpg

Nettbaserte behandlingsprogram

Nettbaserte behandlingsprogram er svært egnet til avstandsbehandling av pasienter. eMestring viser vei og som en følge av at programmene er nettbaserte, kan det behandles 3-4 ganger så mange pasienter med samme ressursbruk og kvalitet.

Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser vurderes i dag på lik linje med ordinær psykologisk behandling. Metoden kan dermed tas i bruk ved alle norske sykehus.

Pasientene øker mulighetene til å redusere sykdommen på en enklere måte, og kan selv gjennomføre enkle tester og kartlegginger på forespørsel fra helsepersonell uten oppmøte ved helseinstitusjon.

Behandlerne kan bruke mest mulig av sin tid på direkte og effektiv pasientbehandling. Lederne kan tilby skreddersydd effektiv behandling for den enkelte, i form av digital avstandsoppfølging.

Digital pasientmedvirkning gjør at pasienten får deltatt i egen behandling digitalt, når som helst og fra hvor som helst. I tillegg åpner våre nettbaserte behandlingsprogram for at flere pasienter får hjelpen de trenger. Win-win-win for alle parter.

CheckWare tilbyr programvaren som gjør det mulig å digitalisere et behandlingsprogram på denne måten. Likedan som vi har digitale distribusjonsrettigheter til kartlegginger, inngår vi distribusjonsavtaler med rettighetshavere av behandlingsprogram, slik at tjenestene kan komme flere til gode.

Nyheter