Nettbaserte behandlingsprogram

Nettbaserte behandlingsprogram er svært egnet til avstandsbehandling. eMestring viser vei og som en følge av at programmene er nettbaserte, kan det behandles 3-4 ganger så mange pasienter med samme ressursbruk og kvalitet.

Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser vurderes i dag på lik linje med ordinær psykologisk behandling. Metoden kan dermed tas i bruk ved alle norske sykehus.

Pasientene øker mulighetene til å redusere sykdommen på en enklere måte.

Behandlerne kan bruke mest mulig av sin tid på direkte pasientbehandling. Lederne kan tilby skreddersydd effektiv behandling for den enkelte, i tillegg til at flere pasienter får hjelpen de trenger. Win-win-win for alle parter.

CheckWare tilbyr programvaren som gjør det mulig å digitalisere et behandlingsprogram på denne måten. Likedan som vi har digitale distribusjonsrettigheter til kartlegginger, inngår vi distribusjonsavtaler med rettighetshavere av behandlingsprogram, slik at tjenestene kan komme flere til gode.

Kundehistorier