top of page

Vellykket masseoppgradering av PsykBase!

Oppdatert: 24. aug. 2023

Gjennom godt samarbeid med Aspit oppgraderte vi 147 kunder som har både PsykBase og CheckWare, på kun 48 timer!


Aspit-logo

CheckWare for PsykBase er en tilpasset løsning som brukes av kliniske virksomheter innenfor psykiatri og psykologi. Gjennom PsykBase Online har behandler tilgang til et grensesnitt som gjør at man via journalsystemet kan utstede kartlegginger i CheckWare.


Kartleggingsrapporter fra besvarte kartlegginger kommer selvfølgelig tilbake i journalsystemet. Løsningen inneholder definerte tilgangsroller, samt forhåndsinstallerte kartlegginger og planer. CheckWare for PsykBase krever minimalt med opplæring og er satt opp for å gjøre det enkelt for både behandler og pasient å dra nytte av å bruke CheckWare.


Den generelle bruksflyten av CheckWare for PsykBase kan forklares med følgende 4 steg:

  1. Behandler velger kartlegging som pasienten skal besvare.

  2. Pasienten får SMS med link til kartleggingen.

  3. Pasienten besvarer skjema via CheckWare på egen enhet.

  4. Behandler har tilgang til skåringsrapport i PsykBase.


I den oppdaterte versjonen av løsningen har behandlerne nå også tilgang til intervjuskjema som kun skal besvares av behandler, for eksempel MINI 7.0.2 og SCID-5-KV. Disse må behandleren logge inn i CheckWare for å besvare. Skåringsrapporten går over til PsykBase på samme måten som rapportene for skjemaene som pasienten besvarer.


Ved behov, kan man bistå pasienter med besvarelse, eller etterregistrere skjema som er besvart på papir.


Les mer om PsykBas fra Aspit her: https://www.aspit.no/aspit-psykbase#


Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.
Comentarios


bottom of page