top of page

Kartleggingsnyheter

Publisert

20. mar. 2024

Banff Patelloformal Instability Instrument 2.0

Bruksområde

Smerte, Livskvalitet

Versjon 1.0 av BPII – Banff Patelloformal Instability Instrument 2.0 er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å måle livskvalitet hos ungdommer og voksne med lateral patellofemoral instabilitet.

Publisert

18. mar. 2024

SDQ-IS-S18+ - Strengths and Difficulties Questionnaire and impact supplement for self-report by those aged 18 and over

Bruksområde

Psykisk helse

Versjon 1.0 av SDQ-IS-S18+ - Strengths and Difficulties Questionnaire and impact supplement for self-report by those aged 18 and over er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet har som hensikt å kartlegge voksnes psykiske helse.

Publisert

7. mar. 2024

Resilience Scale for Adults

Bruksområde

Psykisk helse

Versjon 1.0 av RSA – Resilience Scale for Adults er nå publisert.

Kartleggingen er registreringspliktig, det vil si at hver kunde kan få tilgang til RSA dersom de overholder reglene fastsatt av rettighetshaveren. Ta kontakt med support@checkware.com for mer informasjon.

RSA – Resilience Scale for Adults brukes til å måle beskyttende motstandsfaktorer blant voksne.

Publisert

29. feb. 2024

Brief Coping Orientation to Problems Experienced

Bruksområde

Psykisk helse

Oppdatert versjon 2.0 av Brief COPE – Brief Coping Orientation to Problems Experienced er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å kartlegge mestringsstrategier, dvs. ulike måter mennesker responderer på stress.

Publisert

26. feb. 2024

International Prostate Symptom Score

Bruksområde

Generell helse, Inkontinens, Livskvalitet

Versjon 1.0 av I-PSS-QoL – International Prostate Symptom Score er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle prostatasymptomer som påvirker vannlating og relatert livskvalitet.

Publisert

19. feb. 2024

Short Negative Acts Questionnaire

Bruksområde

Psykisk helse, Sosialt klima

Denne kartleggingen benyttes for selvregistring angående mobbing på arbeidsplassen. Rettighetshaver krever registrering før bruk. Ta kontakt med support@checkware.com for registrering.

Publisert

31. jan. 2024

CRAFFT 2.1 Clinician Interview

Bruksområde

Generell helse, Rus

Versjon 1.0 av CRAFFT - CRAFFT 2.1 Clinician Interview er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Spørreskjemaet brukes som et screeningverktøy for å kartlegge rusmiddelbruk, rusrelatert kjørerisiko og ruslidelse blant ungdom i alderen 12-21 år.

Publisert

25. jan. 2024

Hospital Anxiety and Depression Scale

Bruksområde

Psykisk helse, Angst og depresjon

Oppdatert versjon 5.0 av HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. HADS er et selvutfyllingsskjema som brukes for å måle alvorlighetsgraden av angst- og depresjonssymptomer.

Publisert

25. jan. 2024

Health Education Impact Questionnaire

Bruksområde

Onkologi, Palliativ behandling

Versjon 2.0 av heiQ - Health Education Impact Questionnaire er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes for en grundig vurdering av pasientopplæringsprogrammer, som kan brukes på en bred rekke kroniske tilstander.

Kartleggingen krever registrering.

Publisert

22. jan. 2024

Brief Dissociative Experiences Scale - Modified

Bruksområde

Psykisk helse, Dissosiativ lidelse

Versjon 1.0 av DES-B - Brief Dissociative Experiences Scale – Modified er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle alvorlighetsgraden til dissosiative erfaringer hos voksne.

Publisert

18. jan. 2024

ROP-screen

Bruksområde

Psykisk helse, Alkohol- og rusmisbruk

Versjon 6.0 av ROP-screen er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Intervjuet kan benyttes for å screene depresjon (alvorlig depressiv episode og vedvarende depressiv lidelse), mani, psykose, ADHD, PTSD, sosial angstlidelse, agorafobi, panikklidelse og spesifikke fobier. Det er lagt til en hopperegel i den oppdaterte versjonen, da spørsmålet "Når var den siste gangen..." som står i hver seksjon, er unødvendig å stille, hvis spørsmålet før det ikke er besvart med "Ja".

Publisert

18. jan. 2024

Penn State Worry Questionnaire

Bruksområde

Pysisk helse, Angst

Versjon 3.0 av PSWQ – Penn State Worry Questionnaire er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle individers tendens til å bekymre seg for mye.

bottom of page