top of page

Kartleggingsnyheter

Publisert

3. jul. 2024

Self Reporting Questionnaire

Bruksområde

Psykisk helse, psykisk stress, angst, depresjon

Versjon 1.0 av SRQ-20 - Self Reporting Questionnaire er nå tilgjengelig i EG CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes til å screene for psykisk stress.

Publisert

26. jun. 2024

CAMS Suicide Status Form

Bruksområde

Psykisk helse, suicidalitet

Suicide Status Form IV (SSF-IV) er et unikt, flerbruks, klinisk verktøy som veileder det terapeutiske rammeverket for selvmordsspesifikk vurdering og behandling av en pasients selvmordsrisiko.

Etter enighet med rettighetshaver informerer vi om at kartleggingene må tildeles individuelt og ikke gjennom plan, på grunn av behandlingens dynamiske karakter.

- SSF-IV-START 1.0
- SSF-IV-INTERIM 1.0
- SSF-IV-CTW 1.0
- SSF-IV-FINAL 1.0

Detaljert informasjon:

SSF-IV-skjemaer tildeles manuelt på grunn av behandlingens dynamiske karakter. Dette er "samarbeidsvurderingene" som utvikler tillit og engasjement mellom pasient og kliniker. SSF-IV-løsning i EG CheckWare består av 4 kartlegginger:

1. SSF-IV - CAMS selvmordsstatusskjema (første økt)
Del A – Pasienten fullfører del A som inkluderer vurdering av smerte og årsaker til å leve og dø
Seksjon B – Klinikeren stiller spørsmål til pasienten og fullfører behandlingsplanen
Seksjon C – Behandlingsplanen
Seksjon D – CAMS-stabiliseringsplan inkluderer begrensning av tilgang til dødelige midler, måter å opptre annerledes i en selvmordskrise, nødkontakter og fjerning av barrierer for å delta på behandling.
Det er genereres to rapporter til kartleggingen.

En tilleggsrapport som inneholder et sammendrag av behandlingsplanen og stabiliseringsplanen kan skrives ut og signeres av både kliniker og pasient.

2. SSF-IV - CAMS selvmordsstatusskjema (interimsøkt)
Seksjon A - Pasienten vurderer og arbeider med drivere. Klinikeren bruker sin kunnskap og ferdigheter til å anvende teknikker for å behandle hver driver.
Seksjon B - Sesjonen avsluttes med å se på nytt og oppdatere CAMS-behandlingsplanen.
Kan tildeles flere ganger, etter behov.

Det genereres to rapporter til kartleggingen.

En tilleggsrapport som inneholder et sammendrag av behandlingsplanoppdateringen kan skrives ut og signeres av både kliniker og pasient.

3. SSF-IV - CAMS Terapeutisk arbeidsark
Innlemming av CAMS Therapeutic Worksheet (CTW) er valgfritt og bør brukes på riktig måte og refereres til i etterfølgende økter etter behov.

SSF-IV-CTW kan brukes i senere interimsesjoner eller tas opp på nytt etter behov i løpet av CAMS interimpleie.

4. SSF-IV - CAMS selvmordsstatusskjema (utfall/disponering siste økt)
Under den siste økten av CAMS er klinikeren og pasienten enige om at pasienten er i stand til å håndtere sine selvmordstanker og -følelser.

De neste trinnene kan inkludere å bestemme et optimalt resultat og disposisjon.

Det genereres to rapporter til kartleggingen.

En tilleggsrapport som inneholder et sammendrag av utfallet/disponeringen kan skrives ut og signeres av både kliniker og pasient.

Publisert

21. jun. 2024

Traume- og PTSD-screening 2.0

Bruksområde

Psykisk helse, PTSD

Versjon 2.0 av TRAPS II - Traume- og PTSD-screening er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet gir en rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd, samt tilstedeværelsen av kjernesymptomer på PTSD og kompleks PTSD (KPTSD) ut fra ICD-11.

Publisert

10. mai 2024

Behavior and Feelings Survey – Caregiver

Bruksområde

Psykisk helse

Versjon 1.0 av BFS-C – Behavior and Feelings Survey – Caregiver er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen fylles ut av omsorgsgiver og brukes til å måle internaliserende og eksternaliserende problemer hos barn og ungdom.

Publisert

10. mai 2024

Behavior and Feelings Survey – Youth

Bruksområde

Psykisk helse,

Versjon 2.0 av BFS-Y – Behavior and Feelings Survey – Youth er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle internaliserende og eksternaliserende problemer hos barn og ungdom. I den oppdaterte versjonen er en skrivefeil i rapporten som spesifiserer maksimale subskalaskårer blitt rettet opp.

Publisert

24. apr. 2024

Child and Adolescent Trauma Screen 2 - Self-report (7-17) og Child and Adolescent Trauma Screen 2 – Caregiver report (7-17)

Bruksområde

Psykisk helse, PTSD

Oppdatert versjon 2.0 av CATS-2-SELF-REPORT - Child and Adolescent Trauma Screen 2 - Self-report (7-17) og oppdatert version 2.0 av CATS-2-CAREGIVERREPORT – Child and Adolescent Trauma Screen 2 – Caregiver report (7-17) er nå tilgjengelige i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingene har som hensikt å kartlegge eksponering og symptomer på posttraumatisk stress hos barn i alderen 7-17 år. Vennligst se i endringsbeskrivelsen for nærmere info.

Publisert

20. mar. 2024

Banff Patelloformal Instability Instrument 2.0

Bruksområde

Smerte, Livskvalitet

Versjon 1.0 av BPII – Banff Patelloformal Instability Instrument 2.0 er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å måle livskvalitet hos ungdommer og voksne med lateral patellofemoral instabilitet.

Publisert

18. mar. 2024

SDQ-IS-S18+ - Strengths and Difficulties Questionnaire and impact supplement for self-report by those aged 18 and over

Bruksområde

Psykisk helse

Versjon 1.0 av SDQ-IS-S18+ - Strengths and Difficulties Questionnaire and impact supplement for self-report by those aged 18 and over er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet har som hensikt å kartlegge voksnes psykiske helse.

Publisert

7. mar. 2024

Resilience Scale for Adults

Bruksområde

Psykisk helse

Versjon 1.0 av RSA – Resilience Scale for Adults er nå publisert.

Kartleggingen er registreringspliktig, det vil si at hver kunde kan få tilgang til RSA dersom de overholder reglene fastsatt av rettighetshaveren. Ta kontakt med support@checkware.com for mer informasjon.

RSA – Resilience Scale for Adults brukes til å måle beskyttende motstandsfaktorer blant voksne.

Publisert

29. feb. 2024

Brief Coping Orientation to Problems Experienced

Bruksområde

Psykisk helse

Oppdatert versjon 2.0 av Brief COPE – Brief Coping Orientation to Problems Experienced er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å kartlegge mestringsstrategier, dvs. ulike måter mennesker responderer på stress.

Publisert

26. feb. 2024

International Prostate Symptom Score

Bruksområde

Generell helse, Inkontinens, Livskvalitet

Versjon 1.0 av I-PSS-QoL – International Prostate Symptom Score er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle prostatasymptomer som påvirker vannlating og relatert livskvalitet.

Publisert

19. feb. 2024

Short Negative Acts Questionnaire

Bruksområde

Psykisk helse, Sosialt klima

Denne kartleggingen benyttes for selvregistring angående mobbing på arbeidsplassen. Rettighetshaver krever registrering før bruk. Ta kontakt med support@checkware.com for registrering.

bottom of page