top of page

CheckWare Academy

CheckWare Academy kursrom

Kurskalender

23. aug. 2023

CheckWare Superbruker 1 - innhold fra flere kurs

6. sep. 2023

CheckWare Kartleggingsdesigner - Enkle kartlegginger

18. okt. 2023

CheckWare Programdesigner

2. nov. 2023

CheckWare Enkel dataeksport

8. nov. 2023

CheckWare Superbruker 1 - innhold fra flere kurs

22. nov. 2023

CheckWare Superbruker 2 - innhold fra flere kurs

30. nov. 2023

CheckWare Plandesigner

5. des. 2023

CheckWare Kartleggingsdesigner - Enkle kartlegginger

12. des. 2023

CheckWare Kartleggingsdesigner - Enkle rapporter

bottom of page