top of page

Personvernerklæring GDPR-compliant

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan CheckWare samler inn og bruker personopplysninger tilknyttet våre websider på checkware.com og andre checkware toppdomene webadresser (f.eks. checkware.no og checkware.pl).

CheckWare, ved Chief Information Security Officer, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (personvernombud). Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Wix er vår databehandler, og er vår leverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettsidene.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun CheckWare og Wix som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom CheckWare og Wix regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Denne finnes her: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users. Informasjon om sikkerhet hos Wix finnes her: https://support.wix.com/en/about-wix/security.

Nettstatistikk

CheckWare samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsidene. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres. Vi benytter Google Analytics, Google Tag Manager og Google Search Console som verktøy for statistikk. Disse dataene lagres hos Google og utleveres ikke til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

 

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på vårt nettsted:

Interne elementer i selve nettstedsløsningen

ASP.NET_SessionId brukes for å håndtere sesjonen på server. ASPXAUTH brukes for å autentisere brukere ved evt. Pålogginger på nettstedet.

Google Analytics

NID, _ga, _gid, GA4-######### og gad_UA-#######-# benyttes for å samle informasjon om kjønn, alder og  hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon.

Kontakt oss-skjema

Nettstedet tilbyr en valgfri mulighet for å registrere en henvendelse til oss. Innholdet i skjemaet lagres og sendes på epost til vårt sentralbord. Vi lagrer alle henvendelser og kontakter vedkommende i tråd med angitt forespørsel. Vi benytter ikke disse dataene til andre formål og de utleveres heller ikke til andre virksomheter.

Nyhetsbrev

Nettstedet tilbyr en valgfri mulighet for å melde seg på vårt nyhetsbrev. Etter en dobbel-bekreftelse fra registrert epost vil vi sende nyhetsbrev til disse epostadressene. I nyhetsbrevene man mottar kan man velge å melde seg av listen.

Man kan også sende en epost til support@checkware.com for å melde seg av uten å motta et nyhetsbrev først.

Påmelding til kurs

Nettstedet tilbyr en valgfri mulighet for å melde seg på kurs. Innholdet i skjemaet lagres og sendes på epost til vår kursansvarlig. Vi lagrer alle kurshenvendelser og bruker informasjonen utelukkende rundt håndtering og informasjon tilknyttet kurs. Dataene utleveres ikke til andre virksomheter.

Rekruttering

I forbindelse med bruk av rekrutteringstjenester følger vi opp hvordan kampanjer går ved bruk av konverteringspiksler i Facebook og LinkedIn (i tillegg til Google for andre pakkestørrelser).

Henvendelser til support

Alle henvendelser til vårt supportsenter blir lagret i vårt support system. Disse dataene benyttes kun til å håndtere henvendelsene inklusive lagring av videre korrespondanse. De utleveres ikke til andre virksomheter. 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. CheckWare har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av CheckWare sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger CheckWare ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post på support@checkware.com.

Hvis du har spørsmål om dette

bottom of page