top of page

Alle kartlegginger i én løsning

digital_assessments.jpg

Distribusjonsrettigheter

CheckWare AS har distribusjonsrettigheter til over 1300 standardiserte måleinstrumenter og ønsker å kunne tilby alle tester og kartlegginger våre kunder har behov for. Samtidig er det meget viktig for oss å ha et ryddig forhold til rettighetshavere og være sikre på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene. Våre kunder kan ta kontakt med support@checkware.com angående tilgjengelige kartlegginger.

Leveringstid

Vi implementerer fortløpende, men noe leveringstid må påregnes. Leveringstid vil variere og avtales ved bestilling.
 

Vennligst kontakt support@checkware.com for mer informasjon.

Digitale kartlegginger

CheckWare tilbyr et komplett sett med digitale kartleggingsverktøy som bidrar til å øke kvaliteten på behandlingen og frigjør helseressurser.

Kartleggingsverktøyene kan benyttes i ethvert forløp. Ved hjelp av prosessverktøyet i CheckWare bestemmes det hvem som skal besvare hvilke skjema, i hvilken rekkefølge og til hvilken tid.

Uansett hvor pasientene befinner seg, kan de sende et tilpasset skjema med helseoppdateringer til behandler. Behandleren får umiddelbart tilgang til kliniske rapporter som viser både dagens status og historisk utvikling.

CheckWare sitter med digitale distribusjonsrettigheter til over 1300 oppdaterte og kvalitetssikrede psykometriske tester, PROMs (patient reported outcome measures) kartleggingsverktøy og validerte intervjuskjema som benyttes innen alle deler av helsesektoren.

Den systematiske digitale datainnsamlingen fjerner feilkilder fra uautoriserte tester og manuelle vurderinger. Dette innebærer at dataene kan benyttes både i klinisk arbeid, i kvalitetsforbedringsarbeid og i forskningssammenheng.

 

Skåringsresultatene og strukturerte data kan overføres til journalsystemet og forskningsdata kan overføres til analyseverktøy. Kvalitetsdata kan overføres fortløpende til lokale og nasjonale kvalitetsregister.

Vi gir kontinuerlig tilgang til nye kartlegginger, og vår ambisjon er å tilby alle tester og måleinstrumenter det er behov for. Våre kunder kan lage egne tester og skjema. Helseapper som kundene ønsker å innhente informasjon fra kan integreres i CheckWare.

Smart helse - rett og slett.

M.I.N.I 7.0.2

CheckWare har enerett til distribusjon av M.I.N.I. 7.0.2 (Mini International Neuropsychiatric Interview) og M.I.N.I. 7.0.2 Screen på norsk i Norge. 

Hos oss kan du alltid være trygg på at du bruker nyeste versjon av M.I.N.I. 

M.I.N.I. 7.0.2 og M.I.N.I. 7.0.2 Screen er nå tilgjengelig for bestilling. Bruk krever CheckWare versjon Helium eller nyere, samt prosessverktøyet CheckWare Planer.

Ta kontakt med CheckWare Support på support@checkware.com for å få tilgang til bruk av M.I.N.I. 

bottom of page