top of page

Digital hjemmeoppfølging

iStock-846258250.jpg

Pasienter skal ikke måtte reise til sykehuset om de ikke trenger det. Det overordnede målet må være at sykehuset håndterer pasientene kun når behovet oppstår.

Det skal heller ikke være nødvendig for hjemmehjelpstjenesten å reise ut til alle brukere dersom de ikke har behov for hjelp.

Omfattende forskning viser at individuelle løsninger som styrker pasienters egenkompetanse, økt kommunikasjon og samhandling med helsepersonell gir pasientene en vesentlig bedre livskvalitet, mindre helseplager og mindre behov for helsehjelp fra det offentlige.

CheckWare muliggjør dette ved hjelp av digital selvrapportering fra brukerne, og digital dialog mellom brukere og hjelpere.

Ved hjelp av skjema som er tilpasset hvert sykdomsområde og individuelle terskelverdier for hver bruker bidrar CheckWare til brukerstyrt oppfølging. Tradisjonell oppfølging av brukere gjennom faste fysiske møtepunkter blir dermed erstattet av behovsprøvde møter.

Om pålogging med sikkerhetsnivå 4 (f.eks. BankID) oppleves tungvint, kan kundene tilby innlogging med tilpassede koder til brukerne.

Brukerne kan komme i kontakt med helsepersonell ved å benytte videokommunikasjon og meldinger. Her kan det også vedlegges bilder og dokumenter.

Nyheter

bottom of page