top of page

Digitaliseringen av helsetjenestene kraftig styrket gjennom pandemien

Oppdatert: 28. jun. 2022

Direktoratet for e-helse har publisert sin årlige rapport om utviklingstrekk og trender i helse-og omsorgssektoren. I den anledning inviterte de til webinar om e-helsetrender 10.mars.

Heidi Blengsli Aabel og Cecilie Løken

Cecilie Løken, direktør teknologi i Vestre Viken og administrerende direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel, deltok i webinaret som foredragsholdere innen temaet «Digital hjemmeoppfølging gjør hverdagen enklere».


Cecilie B. Løken sier

-«Det er viktig at det er et godt og tett samarbeid mellom teknologer og helsepersonell og mellom leverandører og helsetjeneste. På den måten kan vi i helsetjenesten tilby flere og mer innovative løsninger raskere. Hvor fort det er mulig å få det til erfarte vi i mars 2020. På 14 dager fikk utviklet en løsning for ansattes registrering av karantenestatus.»


Her følger Heidis innlegg:


Klokken 16 torsdag 12. mars 2020 traff koronaen Norge for fullt, og Erna Solberg holdt en av sine viktigste taler. Fire timer senere var det tomme hyller i dagligvarebutikkene i Trondheim.


Morgenen etter var samtlige i CheckWare plassert på hjemmekontor. På ledermøtet den dagen bestemte vi:

  • CheckWare skal sørge for at eksisterende kunder fortsatt er fornøyde og føler at vi stiller opp. Vi skal være der for dem, hele tiden, hele veien.

  • CheckWare skal komme styrket ut av koronaen.

Helomvending


En direktør i en av helseregionene ringer på vegne av alle regionene i Norge.

-«Kan dere hjelpe oss?», spurte han.

-«Ja selvsagt, men hva skal vi hjelpe dere med?» svarte vi.

-«Jeg vet ikke», svarte han. Ingen i helsevesenet visste hva situasjonen innebar, men beredskapsplanene var satt i verk, og vi ble spurt om vi kunne bidra.


Så ringte en leder fra Vestre Viken: -«Vi trenger hjelp til å få oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Hvem som er i karantene, hvem som har korona og hvem som kan komme på jobb». CheckWare var fra før av veldig egnet for dette formålet, selv om det denne gangen gjaldt selvrapportering fra helsepersonell og ikke fra pasienter.


Dermed forstod vi at nå var det bare å stille opp der det trengtes.


Det ble en utrolig helomvending. Vi delte organisasjonen i to: Den ene delen jobbet med eksisterende løsninger i drift, den andre delen med nye løsninger ment for korona.


På 14 dager utviklet vi en koronaløsning sammen med Vestre Viken, og det var et helt utrolig driv, samarbeid, dugnadsånd og innsats hos Vestre Viken og blant våre kollegaer fra hjemmekontorene.


Så rullet det på videre.


Vi fikk avtaler om standard bruk av CheckWare med de tre siste helseregionene i Norge i 2020. Leveransene ble gjennomført på rekordtid og var ferdige sommeren 2021. Flere kommuner anskaffet CheckWare og Emestring ble igangsatt av Helse Sør-Øst og i Helse Midt-Norge. Vi fikk også vår første kontrakt i Sverige i juni 2021.


Vestre Viken anskaffet CheckWare til digital hjemmeoppfølging innen somatikken før epidemien, men nå kom veldig mange andre også på banen. Det ga oss en forsterket tro på, og bevis for, at det vi driver med er etterspurt og gir mening for å oppnå en bærekraftig helsetjeneste.


En grunnleggende endring


Det endret faktisk hele selskapet vårt!


CheckWare har hele veien vært et softwareselskap som har lagt stein på stein og blitt markedsleder i Norge innen løsninger for digital pasientmedvirkning. Det hadde vi antakelig også vært uten en pandemi.


Digitale helsetjenester og digital hjemmeoppfølging fikk imidlertid uten tvil et gjennombrudd med pandemien. Endelig etterspurte markedet det CheckWare hadde hatt klokkertro på i mange år!


Før etterspurte kundene CheckWare som verktøy for å innhente informasjon fra pasienten slik at behandleren skulle være mer forberedt når pasienten kom til time, og dermed kunne følge opp effekten av behandlingen.


Dette er fremdeles etterspurt, men nå er kundene mye mer opptatt av å avdekke om pasienten faktisk trenger å komme til time, samt finne ut om pasienten i større grad kan hjelpe seg selv.


Fremoverlente kunder har vært viktig for CheckWare


Våre kunder har hele veien vært utrolig fremoverlente, og sammen fikk vi virkelig fart på en rekke digitale helsetjenester som er mye mer bærekraftig enn dagens løsninger. Brukerstyrt poliklinikk for epilepsi, Avstandsbehandling av spillavhengighet, Digital hjemmeoppfølging av pasienter med kols, Virtuelt hjemmesykehus for nyfødte syke barn og Brukerstyrt poliklinikk for IBD for å nevne noen.


CheckWare er en standard hyllevare software; en plattform for digital pasientmedvirkning, hvor kundene kan etablere nye helsetjenester på egen hånd. Før jul fikk vi vite at ett av helseforetakene hadde tatt i bruk CheckWare på 40 nye områder innen somatikken i 2021. Og vi fikk også nettopp høre at en annen kunde hadde laget en post covid-løsning. Og det uten at vi behøvde å være involvert i noe av dette.


Tok i bruk prinsippene i delingsøkonomi


Tjenester som utvikles et sted kan enkelt tas i bruk hos andre kunder. Hovedtanken med CheckWare er at dersom en kunde har utviklet en helsetjeneste, skal det være enkelt for andre å ta i bruk den samme tjenesten. Det skal også være enkelt å dele kostnadene på utvikling og vedlikehold av tjenestene.


Dokumentasjonen på at digitale helsetjenester er bra for pasientene, bra for helsepersonell og bra for helseøkonomien vokser stadig. Det blir rett og slett en helsetjeneste hvor flere kan få god helsehjelp.


Det kan følges opp 13 ganger flere pasienter med epilepsi enn før. Ved hjelp av nettbaserte behandlingsprogram kan det behandles 3-5 ganger flere pasienter med samme kvalitet, uten å øke ressursbruken. Da sier det seg nesten selv at dette er fornuftig.


Nå er det også innført finansieringsordninger for å tilby digitale løsninger på en del områder, og det hjelper jo godt på og bidrar til at flere ønsker å ta i bruk CheckWare som løsning for digital pasientmedvirkning.


Digitale helsetjenester gagner hele helsesektoren og helseteknologinæringen, og ikke minst er det viktig for pasientene.


Digitale helsetjenester med stort vekstpotensial


I rapporten E-helsetrender: Utviklingstrekk 2022 som Direktoratet for e-helse la frem 10. mars stadfestes det igjen at digitalisering gir store muligheter for å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester.


Det nye er at rapporten inneholder henvisninger til næringslivet som for eksempel CheckWare, og at Regjeringen ønsker at innovative e-helseløsninger, i tillegg til å bidra til en bedre helse- og omsorgstjeneste, også skal bidra til å skape et hjemmemarked for norske leverandører.


Dette gjør at både CheckWare og andre norske helseteknologiselskaper kan utvikle robuste bedrifter og også få til en eksportnæring som gagner Norge.


Helsetjenester kommer til å forandre seg i de kommende årene og vi tror på kraften i at pasientene kan ta mer ansvar for egen helse.


Områdene for digitalisering av helsetjenester har et meget stort vekstpotensial, både nasjonalt og internasjonalt. Selv om mer enn 430 000 pasienter har benyttet CheckWare og selv om økningen i bruk var over 40% i 2021, er potensialet uendelig mye større.


Norge trenger internasjonale suksesshistorier


Vi må sammen bygge aktører som kan lykkes internasjonalt. Norge trenger internasjonale suksesshistorier. Det er helt nødvendig, fordi Norge som marked alene er for lite til å skape de beste og mest konkurransedyktige løsningene fremover. Det skaper heller ikke de eksportinntektene og arbeidsplassene som vi er helt avhengige av.


Og når vi skal ut i verden, må FNs bærekraftsmål nummer tre være målet:

"Sikre god helse og livskvalitet for alle"


Rapporten fra Direktoratet for E-Helse kan leses her: https://www.ehelse.no/publikasjoner/e-helsetrender-utviklingstrekk-2022

Comments


bottom of page