top of page

CheckWare Academy

CheckWare Academy kursrom
CheckWare logo_small_for_header-01.png

Kurskatalog

Se hvilke kurs vil tilbyr nedenfor. Velg ikonet for å lese mer om kurset.

I kurskalenderen finner du når vi tilbyr hvilke standarkurs.

Kurs kan også tilpasses dine behov for innhold/lokasjon. Dette avtales med din CheckWare-kontakt. Pris vil da kunne avvike fra oppgitt pris.

CheckWare Administrativ Dataeksport

Uttrekk av administrative data, f.eks. respondenter, behandlere, gruppestrukturer og påloggingsøkter

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Eksportmaldesigner

Gjennomgang av hvordan egendefinerte eksportmaler kan settes opp, bruk av samtykke for filtrering av datauttrekk, og eksempel på videre behandling i f.eks. Excel og SPSS.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Enkel Dataeksport

Uttrekk av aggregerte data kartlegginger, planer og behandlinger

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Innholdsdesigner

Innføring i innholdsredigering på sider, innholdspakker, innebygging av bilder, video og kart. Informasjon om obligatoriske og valgfrie elementer i innholdspakker og påvirkning på progresjon i planer og program.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Integrasjoner

Innføring i hvordan integrasjonsregler settes opp, spesielt med tanke på integrasjon mot journalsystem.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Introduksjon

Overordnet introduksjon til CheckWare

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Kartleggingsdesigner - avanserte kartlegginger

Videregående kurs i CheckWare Studio med blant annet betinging av spørsmål og kalkulasjoner. Det forutsettes at kurset Enkle kartlegginger er gjennomført.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Kartleggingsdesigner - enkle kartlegginger

Innføring i grunnleggende funksjoner i CheckWare Studio for å utarbeide enkle kartlegginger. Grunnleggende prinsipper om spørsmålstyper og svar-templater. Informasjon om standarder, regelverk og prosedyrer som bør følges ved utarbeidelse.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Kartleggingsdesigner - enkle rapporter

Kurset gir en mer inngående forståelse for designverktøyet for kartlegginger og du lærer å utarbeide enkle digitale rapporter på dine allerede egenutviklede skjema og kartlegginger.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Kort- og menydesigner

Informasjon om enkel tilpasning av utvalgte kort, med spesielt fokus på behandlingskort, startkort for behandler og respondent. Informasjon om tilpasning av meny for respondent basert på behandlingstype.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Plandesigner

Innføring i hvordan hele eller deler av en helsetjeneste kan digitaliseres gjennom behandlingsregler og automatisert beslutninger.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Programdesigner

Innføring i hvordan enkle behandlingsprogram og læringsmateriell kan presenteres for respondent og nærstående. Gjennomgang av ulike programtyper og hvordan typen påvirker progresjon.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Samtykkedesigner

Lær å sette opp maler for samtykke. Innføring i ulike typer samtykke, overføring av samtykke, samtykkekompetanse og krav til utforming av samtykke.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Superbruker 1

Lær om bruken av CheckWare og få en grunnleggende forståelse over hvordan systemet er bygget opp.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Superbruker 2 og Systemadministrator 1

Lær mer om systemoppsett, tilgangskontroll, behandlingstyper og systemlogg.

Du vil også få litt mer informasjon om planer, rollesett og systemrapporter.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Superbruker 3 og Systemadministrator 2

Lær mer om oppsett av samtykkemaler, innholdsredigering og egenmestringsfunksjoner, flagghåndering, integrasjonsregler og tilpasninger av meny og visninger.

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Systemadministrator

En grunnleggende innføring i løsning og virkemåte for behandler, inklusive pålogging, oppretting av respondenter, tildeling av kartlegginger og planer, samt visning av rapporter

Link til kursbeskrivelse
CheckWare Systemoppsett

Innføring i systemoppsett, tilgangskontroll, behandlingstyper og systemlogg. Informasjon om roller, rollesett og systemrapporter

Link til kursbeskrivelse
bottom of page