top of page

CheckWare Enkel Dataeksport

Uttrekk av aggregerte data kartlegginger, planer og behandlinger

CheckWare Enkel Dataeksport

Målgruppe

Eksportansvarlige

Forkunnskaper

Kurset er ment for deg som har ansvar for å hente ut data fra CheckWare og senere presentere disse internt og eksternt.
Det er nyttig for deg som skal rapportere til eksterne kvalitetsregistre og til deg som skal hente ut datagrunnlag for intern rapportering eller til forskningsformål.
Det er en fordel med kunnskap om arbeidsprosesser og behandlingsforløp på egen arbeidsplass og at du kjenner til hvilke kartlegginger og skjema dere benytter.

Kursinnhold

I dette kurset får du inngående kunnskap om hvilke data det er mulig å hente ut gjennom eksport fra CheckWare.
Uttrekk av aggregerte data kartlegginger, planer og behandlinger.
Gjennom kurset får du også tips og råd til hvordan du skal bruke CheckWare for å merke data slik at du får mest mulig verdi ut av systemet.
Kort gjennomgang av eksempler på hvordan data kan presenteres etter uttrekk.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page