Ambisiøse partnerskap

CheckWare bygger ambisiøse partnerskap for helhetlige digitale helsetjenester!

Sammen leverer vi løsninger som gir en bedre brukeropplevelse for helsepersonell og øker mulighetene for en mer aktiv pasientmedvirkning.

Vi er en solid støttespiller som tar samfunnsansvar innen økosystemet for digitale helsetjenester og ønsker likeverdige partnere som kan dekke våre kunders helhetlige behov.

DIPS

Sammen med DIPS leverer vi en integrert løsning for våre felles kunder i Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord, og til private sykehus.

Sammen med Extensor leverer vi digitale kartlegginger til tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner, psykisk helsevern og rehabilitering.

Digitale kartlegginger fra CheckWare er fullintegrert i Visma Flyt for PPT.

ASPIT

ASPIT tilbyr CheckWare som en fullintegrert modul i PsykBase som benyttes av privatpraktiserende psykiatere og psykologer.

Avans Soma

Sammen med Avans Soma leverer vi digitale kartlegginger til tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner, psykisk helsevern og rehabilitering.

HK data

Sammen med Vitec HK Data leverer vi digitale kartlegginger til tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner. 

Sammen med Atea leverer vi løsninger for medisinsk avstandsoppfølging til kommuner.

CheckWare er partner med Norsk Helsenett.

Partnerskapet med DIFI muliggjør pålogging via ID-porten.

CheckWare er stolt medlem av: