top of page

Ambisiøse partnerskap

partnere.jpg

CheckWare bygger ambisiøse partnerskap for helhetlige digitale helsetjenester!

Sammen leverer vi løsninger som gir en bedre brukeropplevelse for helsepersonell og øker mulighetene for en mer aktiv pasientmedvirkning.

Vi er en solid støttespiller som tar samfunnsansvar innen økosystemet for digitale helsetjenester og ønsker likeverdige partnere som kan dekke våre kunders helhetlige behov.

DIPS_logo

Sammen med DIPS leverer vi en integrert løsning for våre felles kunder i Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord, og til private sykehus.

Extensor logo

Sammen med Extensor leverer vi digitale kartlegginger til tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner, psykisk helsevern og rehabilitering.

Sammen med Atea leverer vi løsninger for medisinsk avstandsoppfølging til kommuner.

Digitale kartlegginger fra CheckWare er fullintegrert i Visma Flyt for PPT.

ASPIT logo

ASPIT tilbyr CheckWare som en fullintegrert modul i PsykBase som benyttes av privatpraktiserende psykiatere og psykologer.

Sammen med Intromat, et forskningsprosjekt eid av Helse Bergen, utarbeider vi løsninger for digital behandling innen psykisk helse. 

Avans Soma logo

Sammen med Avans Soma leverer vi digitale kartlegginger til tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner, psykisk helsevern og rehabilitering.

Vitec_HKdata-organic.png

Sammen med Vitec HK Data leverer vi digitale kartlegginger til tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner. 

Sammen med Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester jobber vi for å øke bruken av digitale psykologiske intervensjoner.

nn.jpg

CheckWare er partner med Norsk Helsenett.

digdirr.png

Partnerskapet med Digitaliseringsdirekturatet muliggjør pålogging via ID-porten.

lwrmnhezslbyfc5twqh7.jpg

Partnerskapet med Tellu gir mulighet til å integrere sensorer i vår løsning.

CheckWare er stolt medlem av:

Norwegian Smart Care Cluster logo
Health Tech Nordic logo
Norway Health Tech logo
bottom of page