Om CheckWare

CheckWare er en viktig støttespiller innen digitale helsetjenester. Vi er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning.

Vi gjør det mulig for pasientene å medvirke i egen behandling gjennom digitale kartlegginger, avstandsoppfølging og nettbaserte behandlingsprogrammer. Manuelle og papirbaserte rutiner og diagnosespesifikke løsninger er erstattet med en komplett digital løsning som kan tilpasses ethvert behandlingsforløp og integreres i kundens andre systemer.

CheckWare gir tilgang til alle kartleggingsverktøy det er behov for. I dag har selskapet digitale distribusjonsrettigheter til over 1100 kartleggingsverktøy, psykometriske tester, PROMs og intervjuskjema. Disse benyttes innen alle deler av helsesektoren. Kunden kan også lage sine egne kartleggingsverktøy og koble på helse-apper.

Pasienten besvarer kartleggingene hvor som helst og på hvilken som helst enhet. Helsepersonell får umiddelbart tilgang til pasientens status og utvikling over tid. De blir mer forberedt til å møte pasienten ansikt til ansikt og kan følge opp og overvåke helsetilstanden på avstand. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

CheckWare er utviklet spesielt for helseforetak, klinikker og kommuner og leverer løsninger med høy faglig kompetanse og kvalitet for digitale kartlegginger, avstandsoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.

Vi er dedikerte til våre kunder, pålitelige og bruker innovasjon til å levere kvalitet.

Vi har levert løsninger for digital pasientmedvirkning siden 2007 og har i dag kontorer i Norge, England og Polen.

Vår visjon er at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester.

Visjon og verdier

Pasienter verden over skal få bedre og mer effektiv hjelp gjennom digital medvirkning.

Vi er dedikert til våre kunder

Vi er innovatører

Vi er pålitelige

Vi leverer kvalitet

Fakta

2007

CheckWare ble etablert av klinikere i Norge i 2007

250

Over 250 klinikker og helseorganisasjoner bruker vår løsning

270 000

Over 270 000 pasienter har brukt kartlegginger via CheckWare

Ledelse

Heidi Blengsli Aabel

Chief Executive Officer

Stig Husby

Chief Technology Officer

Anders Melbye

Chief Commercial Officer

Frode Næss

Vice President Customer Services