top of page

CheckWare Kartleggingsdesigner - avanserte kartlegginger

Videregående kurs i CheckWare Studio med blant annet betinging av spørsmål og kalkulasjoner. Det forutsettes at kurset Enkle kartlegginger er gjennomført.

CheckWare Kartleggingsdesigner - avanserte kartlegginger

Målgruppe

Kartleggingsutviklere

Forkunnskaper

Du bør ha kunnskap om CheckWare på nivå med fullført superbruker grunnkurs gjennom CheckWare Academy og må ha fullført kurset basic assessments. Du bør ha god IT-forståelse.
Du bør ha god kjennskap til kartlegginger som allerede benyttes på din arbeidsplass, både kartlegginger som er utarbeidet hos CheckWare, men også de kartlegginger eller skjema dere selv har utarbeidet og som nå skal bli digitale.
Det er et krav for deltakelse at kursdeltaker stiller med egen windows-basert pc (ikke Mac), og at java (JRE) er installert på denne pc-en.
Det er også et krav for deltakelse at det er kjøpt inn og tatt i bruk egen lisens for CheckWare Studio. Denne lisensen er alltid registrert på en navngitt bruker.

Kursinnhold

I dette kurset vil du lære hvordan du kan utarbeide mer avanserte digitale skjema og kartlegginger.
Gjennom teori, eksempler og praktiske øvelser får du lære hvordan skjema bør utformes med tanke på standarder, regelverk og prosedyrer som allerede er innarbeidet i CheckWare.
Vi bygger videre på grunnprinsipper innen ulike spørsmålstyper og jobber med betinging og kalkulasjoner. Du får selvfølgelig nyttige tips du kan ta med deg videre i utarbeiding av skjema.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page