top of page

CheckWare Kort- og menydesigner

Informasjon om enkel tilpasning av utvalgte kort, med spesielt fokus på behandlingskort, startkort for behandler og respondent. Informasjon om tilpasning av meny for respondent basert på behandlingstype.

CheckWare Kort- og menydesigner

Målgruppe

Systemansvarlige

Forkunnskaper

Fullført systemadministrator.
Bør ha enkel kodeforståelse.
Kjennskap til ulike behov for informasjon på de ulike helsetjenestene på egen arbeidsplass.

Kursinnhold

Informasjon om enkel tilpasning av utvalgte kort, med spesiell fokus på behandlingskort, startkort for behandler og respondent. Informasjon om tilpasning av meny for respondent basert på behandlingstype.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page