top of page

CheckWare Programdesigner

Innføring i hvordan enkle behandlingsprogram og læringsmateriell kan presenteres for respondent og nærstående. Gjennomgang av ulike programtyper og hvordan typen påvirker progresjon.

CheckWare Programdesigner

Målgruppe

Innholdsutviklere

Forkunnskaper

For deg som er innholdsansvarlig og jobber med utvikling av ulike behandlingsprogrammer og tjenester, og for deg som ønsker å tilby brukeren informasjon digitalt både før, under og etter behandling.
God kjennskap til prosesser og kartlegginger som benyttes på din arbeidsplass.
God kjennskap til hvilken informasjon som skal tilbys brukeren før og underveis i eventuell behandling.

Kursinnhold

Dette kurset gjør deg tryggere på hvordan du kan bruke CheckWare til å lage program for digital egenmestring for dine respondenter.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page