top of page

CheckWare Samtykkedesigner

Lær å sette opp maler for samtykke. Innføring i ulike typer samtykke, overføring av samtykke, samtykkekompetanse og krav til utforming av samtykke.

CheckWare Samtykkedesigner

Målgruppe

Samtykkeutviklere

Forkunnskaper

Kompetanse om hvordan samtykker skal formuleres, kunnskap om bruk av samtykker i egen organisasjon ut mot pasienter.

Kursinnhold

Lær å sette opp maler for samtykke. Innføring i ulike typer samtykke, overføring av samtykke, samtykkekompetanse og krav til utforming av samtykke.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page