top of page

CheckWare Innholdsdesigner

Innføring i innholdsredigering på sider, innholdspakker, innebygging av bilder, video og kart. Informasjon om obligatoriske og valgfrie elementer i innholdspakker og påvirkning på progresjon i planer og program.

CheckWare Innholdsdesigner

Målgruppe

Innholdsutviklere

Forkunnskaper

For deg som er innholdsansvarlig og jobber med utvikling av ulike behandlingsprogrammer og tjenester, og for deg som ønsker å tilby brukeren informasjon digitalt både før, under og etter behandling.
Du bør ha god kjennskap til hvilken informasjon som skal tilbys brukeren før og underveis i eventuell behandling.

Kursinnhold

Lære hva vi legger i digitale pasienttjenester.
Kunnskap om ulike bruksområder i CheckWare.
Lære å redigere innhold (laste opp filer/bilder, lenke til eksterne ressurser, skrive tekstsider).
Lære å sette sammen innhold (innholdsstrategi og innholdspakker).
Lære å sette sammen et innholdsprogram via planer.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page