top of page

CheckWare Systemadministrator

En grunnleggende innføring i løsning og virkemåte for behandler, inklusive pålogging, oppretting av respondenter, tildeling av kartlegginger og planer, samt visning av rapporter

CheckWare Systemadministrator

Målgruppe

Systemansvarlige, Superbrukere

Forkunnskaper

Kjennskap til rutiner og helsetjenester som benyttes på din arbeidsplass.

Kursinnhold

Grunnleggende oversikt over løsningen og virkemåte for behandler. Dette inkluderer pålogging, opprette respondenter, utstede kartlegginger og planer, samt se på rapporter.
Oversikt over oppsett, grupper og roller.
Introduksjon til dataeksport og monitorering.
Tips og råd til oppfølging / monitorering av systemet.
Introduksjon til hvordan kartlegginger og kartleggingsplaner fungerer.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page