top of page

CheckWare Eksportmaldesigner

Gjennomgang av hvordan egendefinerte eksportmaler kan settes opp, bruk av samtykke for filtrering av datauttrekk, og eksempel på videre behandling i f.eks. Excel og SPSS.

CheckWare Eksportmaldesigner

Målgruppe

Eksportansvarlige

Forkunnskaper

Kurset er ment for deg som har ansvar for å hente ut data fra CheckWare og senere presentere disse internt og eksternt.
Det er nyttig for deg som skal rapportere til eksterne kvalitetsregistre og til deg som skal hente ut datagrunnlag for intern rapportering eller til forskningsformål.
Det er en fordel med kunnskap om arbeidsprosesser og behandlingsforløp på egen arbeidsplass og at du kjenner til hvilke kartlegginger og skjema dere benytter

Kursinnhold

I dette kurset får du inngående kunnskap om hvilke data det er mulig å hente ut gjennom eksport fra CheckWare.
I tillegg får du lære å lage egne eksportmaler for å tilpasse datauttrekket til spesifikke behov.
De egendefinerte eksportmalene kan hentes ut som .csv-filer og som .spss-filer. Om du ønsker å se resultat fra datauttrekk i .spss-format må du selv ha tilgang til en SPSS-lisens.
Gjennom kurset får du også tips og råd til hvordan du skal bruke CheckWare for å merke data slik at du får mest mulig verdi ut av systemet.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page