top of page

CheckWare Administrativ Dataeksport

Uttrekk av administrative data, f.eks. respondenter, behandlere, gruppestrukturer og påloggingsøkter

CheckWare Administrativ Dataeksport

Målgruppe

Systemansvarlige

Forkunnskaper

Systemansvarlig-kunnskap, kjennskap til hvordan man registrerer inn helsepersonell og hvordan gruppestruktur fungerer i CheckWare
Kurset er ment for deg som har ansvar for å hente ut data fra CheckWare og senere presentere disse internt og eksternt

Kursinnhold

Uttrekk av administrative data som respondenter, behandlere, gruppestrukturer og påloggingsøkter. Kort gjennomgang av eksempler på hvordan data kan presenteres etter uttrekk.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page