top of page

CheckWare Kartleggingsdesigner - enkle kartlegginger

Innføring i grunnleggende funksjoner i CheckWare Studio for å utarbeide enkle kartlegginger. Grunnleggende prinsipper om spørsmålstyper og svar-templater. Informasjon om standarder, regelverk og prosedyrer som bør følges ved utarbeidelse.

CheckWare Kartleggingsdesigner - enkle kartlegginger

Målgruppe

Kartleggingsutviklere

Forkunnskaper

Du bør ha kunnskap om CheckWare på nivå med fullført superbruker grunnkurs gjennom CheckWare Academy. Du bør ha god IT-forståelse.

Du bør ha god kjennskap til kartlegginger som allerede benyttes på din arbeidsplass, både kartlegginger som er utarbeidet hos CheckWare, men også de kartlegginger eller skjema dere selv har utarbeidet og som nå skal bli digitale.

KRAV
Det er et krav for deltakelse at kursdeltaker stiller med egen windows-basert pc (ikke Mac), og at java (JRE) er installert på denne pc-en.
Det er også et krav for deltakelse at det er kjøpt inn og tatt i bruk egen lisens for CheckWare Studio. Denne lisensen er alltid registrert på en navngitt bruker.

Kursinnhold

I dette kurset vil du lære hvordan du kan utarbeide enkle digitale skjema og kartlegginger.
Gjennom teori, eksempler og praktiske øvelser får du lære hvordan skjema bør utformes med tanke på standarder, regelverk og prosedyrer som allerede er innarbeidet i CheckWare.
Vi går gjennom grunnprinsipper innen ulike spørsmålstyper. Du får selvfølgelig nyttige tips du kan ta med deg videre i utarbeiding av skjema

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page