top of page

CheckWare Kartleggingsdesigner - enkle rapporter

Kurset gir en mer inngående forståelse for designverktøyet for kartlegginger og du lærer å utarbeide enkle digitale rapporter på dine allerede egenutviklede skjema og kartlegginger.

CheckWare Kartleggingsdesigner - enkle rapporter

Målgruppe

Kartleggingsutviklere

Forkunnskaper

Krav om at du har gjennomført kurset CheckWare - Enkle kartlegginger gjennom CheckWare Academy.
Du må ha god IT-forståelse. Du må også kjenne til grunnprinsippene bak scripting og programmering.
Det er en fordel at du har forståelse for formålet med kartlegginger og skjema dere allerede benytter fra CheckWare eller har utarbeidet selv.

KRAV
Det er et krav for deltakelse at kursdeltaker stiller med egen Windows-basert pc (ikke Mac), og at java (JRE) er installert på denne pc-en.
Det er også et krav for deltakelse at det er kjøpt inn og tatt i bruk egen lisens for CheckWare Studio. Denne lisensen er alltid registrert på en navngitt bruker.

Kursinnhold

I dette kurset vil du lære hvordan du kan utarbeide enkle digitale rapporter på dine allerede egenutviklede skjema og kartlegginger.
Gjennom teori, eksempler og praktiske øvelser får du lære hvordan rapporter bør utformes med tanke på standarder, regelverk og prosedyrer som allerede er innarbeidet i CheckWare.
Du får selvfølgelig nyttige tips du kan ta med deg videre i utarbeiding av kartleggingsrapporter.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page