top of page

CheckWare Introduksjon

Overordnet introduksjon til CheckWare

CheckWare Introduksjon

Målgruppe

Nyansatte, Ledere

Forkunnskaper

Ingen krav om forkunnskaper, men det er en fordel å kjenne til rundt håndtering av pasienter og gjerne hvilke kartleggingssverktøy som brukes der du jobber.

Kursinnhold

Kort introduksjon om hva CheckWare er og kan gjøre. Oversikt over programmet og bruksmuligheter. Gir økt forståelse for begreper som benyttes i CheckWare.

Varighet

3 timer

Pris

3990

bottom of page