top of page

CheckWare Superbruker 2 og Systemadministrator 1

Lær mer om systemoppsett, tilgangskontroll, behandlingstyper og systemlogg.

Du vil også få litt mer informasjon om planer, rollesett og systemrapporter.

CheckWare Superbruker 2 og Systemadministrator 1

Målgruppe

Systemadministrator

Forkunnskaper

For deg som er Systemadministrator i CheckWare, har fullført CheckWare Superbruker nivå 1.

Kursinnhold

I dette kurset får du en mer grundig innføring i tilgangskontroll gjennom gruppeoppsett og tilgangsroller for behandlere.

Det blir gjennomgang av viktige systeminnstillinger for kontekster, egendefinerte egenskaper på respondent og kliniker, samt generelle systeminnstillinger

I tillegg lærer du om oppsett og tilgangsstyring av behandlingstyper og egenskaper på disse, og får en innføring i roller og rollesett på planer og behandlingstyper.

Det gis en introduksjon til hvordan kartlegginger og planer gir strukturert datainnsamling.

Du får en kort introduksjon til systemrapporter, samt gjennomgang av systemlogg og eksport av systemlogg.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page