top of page

CheckWare Systemoppsett

Innføring i systemoppsett, tilgangskontroll, behandlingstyper og systemlogg. Informasjon om roller, rollesett og systemrapporter

CheckWare Systemoppsett

Målgruppe

Systemansvarlige

Forkunnskaper

Kjennskap til rutiner og helsetjenester som benyttes på din arbeidsplass.

Kursinnhold

En kort introduksjon til sikkerhet gjennom tilgangsroller og gruppestruktur.
Informasjon om hvordan behandlingstyper settes opp og konfigureres.
​Informasjon om roller og rollesett.
Bruk av systemrapporter.
Kort introduksjon om kontekster, egendefinerte egenskaper og logging.
Gjennomgang av systemlogg.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page