top of page

CheckWare Plandesigner

Innføring i hvordan hele eller deler av en helsetjeneste kan digitaliseres gjennom behandlingsregler og automatisert beslutninger.

CheckWare Plandesigner

Målgruppe

Prosessutviklere

Forkunnskaper

Du bør ha kunnskap om programvaren på nivå med fullført superbruker grunnkurs i CheckWare Academy.
Du bør ha noe IT-forståelse.
Det er en fordel med forståelse for arbeidsprosesser og behandlingsforløp på egen arbeidsplass og at du kjenner til hvilke kartlegginger og skjema dere benytter.

Kursinnhold

Du får lære å lage planer i CheckWare som kan automatisere hele eller deler av et behandlingsforløp.
Du får lære hvordan du kan sette opp et forskningsprosjekt og hvordan du kan forenkle bruk av testbatterier.
Du får lære hvordan du benytte behandlingsregler for å ta automatiske beslutninger.
Du vil se hvordan du enkelt tildeler kartlegginger og innhold til pasienter på en strukturert måte.
Alt i alt vil kurset gi deg en god forståelse for hvordan du kan bruke det innebygde prosessverktøyet for å få en mer effektiv bruk av CheckWare.
I tillegg får du selvfølgelig tips og råd til hvordan du feilsøker og tester de planene som lages.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page