top of page

CheckWare Integrasjoner

Innføring i hvordan integrasjonsregler settes opp, spesielt med tanke på integrasjon mot journalsystem.

CheckWare Integrasjoner

Målgruppe

Systemansvarlige

Forkunnskaper

Må ha god kunnskap om egne helsetjenester, integrasjoner med journalsystem og forståelse av hvilke data som skal overføres til journal.

Kursinnhold

Innføring i hvordan integrasjonsregler settes opp, spesielt med tanke på integrasjon mot journalsystem.

Varighet

1 dag

Pris

3990

bottom of page