top of page

CheckWare Konferansen 2022 – Erfaring og nytteverdi av digitale helsetjenester

Oppdatert: 28. jun. 2022

4. og 5. mai kunne vi nok en gang arrangere CheckWare Konferansen. Endelig kunne vi møtes ansikt til ansikt etter to år med nærkontakter og sosial distansering. Kunder og partnere fra hele Norge møtte opp på Britannia Hotel for å delta på CheckWare Konferansen 2022. I år var temaet «erfaring og nytteverdi av digitale helsetjenester».

Gjennom to lærerike og inspirerende dager fikk vi lære mer om hvordan digitale helsetjenester innen både psykisk og somatisk helse gir en bedre helsehverdag for pasienter, pårørende og helsepersonell.


En av de sterkeste historiene vi fikk høre var om virtuelt hjemmesykehus for premature og syke barn. Her ble det fortalt at barn som tilbringer tid i hjemmet i stedet for på sykehus oppnår en bedre kognitiv utvikling ved to års alder.


Det var også spennende å høre om forskningen som er gjort for å identifisere cerebral parese hos nyfødte barn i risikogruppen. Ved hjelp av denne forskningen kan barna tidligere få den hjelpen de har behov for.


Vi har hørt om hvordan brukerstyrte poliklinikker bidrar til at pasienter med diabetes type 1 i større grad kan være aktive deltakere, og tryggere i helsehjelpen de mottar. Ved bruk av samme metode avgjør epilepsipasienter selv behovet for kontroll og sparer tid gjennom regelmessig digital rapportering, samtidig som flere pasienter kan få tilbud om behandling.

Nytteverdien av innhenting av informasjon fra nærstående som medbestemmelse for pasient og beslutningsstøtte til helsepersonell kom også godt fram under flere foredrag.

Blant foredragene om psykisk helse fikk vi flere gode eksempler på at digitalisering av helsetjenester har god nytteverdi, blant annet hos ungdom med emosjonelle vansker som nå kan benytte digitale dagbokskort for selvrapportering.


Digital fjernbasert behandling av spillavhengighet har bidratt til at flere får et tilbud og at færre dropper ut av behandling. Vi ble mildt sagt imponerte da det ble sagt at oppstarten av behandlinger er drastisk redusert fra seks uker til fire dager!


Andre foredragsholdere kunne fortelle hvordan økt digitalisering av helsetjenestene sikret mer bærekraftige helsetjenester. Flere nevnte at tidstyver i stor grad ble eliminert og at innhenting av informasjon har blitt effektivisert.


I et større perspektiv har vi lært om studier som viser at digitale helsetjenester har minst like god effekt som tradisjonelle helsetjenester, og at det kan behandles flere uten å øke ressursbruken. Vi fikk også høre om status og fremtidige utfordringer innen internettbehandling for somatisk og psykisk helse, og om forskning som viser at veiledet internettbehandling er mer effektiv en ikke-veiledet behandling. Spennende var det også å høre at pasientene oppnår gevinster som større fleksibilitet, mindre tid brukt, økt grad av egenaktivitet og opplevelse av mestring og lavere terskel for å søke hjelp tidlig ved bruk av digital teknologi.


Bruk av pasientrapporterte utfallsmål (PROM) for å finne hvilken behandling som virker best, og hvorfor, er mer og mer benyttet. Spesielt interessant var det å høre om hvordan PROMs blir benyttet i ortopedisk kirurgi. Svarene fra digitale kartlegginger er med på å bestemme hvilken type behandling som velges og om kirurgi skal utføres eller ikke.

CheckWare Helsetjenestebibliotek ble lansert. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at det sammenfaller med våre kunders ønsker om å dele egne digitale helsetjenester. De ser også at det blir enklere ta i bruk digitale helsetjenester andre har utviklet og kvalitetssikret.


Nok en gang, takk for årets konferanse – for oss i CheckWare var den absolutt lærerik, inspirerende og relasjonsbyggende. Og takk for den enorme inspirasjonen dere har gitt oss alle ved å være fremoverlente tilbydere av digitale helsetjenester – med pasienten i fokus. 

Dato for CheckWare Konferansen 2023 er allerede satt, og vi ønsker våre kunder velkommen tilbake til en forhåpentligvis like inspirerende, lærerik og relasjonsbyggende konferanse 10.-11.mai 2023.

Commentaires


bottom of page