top of page

Kartlegging nummer 5 million i CheckWare

Oppdatert: 13. aug. 2021

Digital pasientmedvirkning er i fokus, og vi håper det har kommet for å bli.

Pasienten står i sentrum av det hele, og vi i CheckWare merker at flere og flere

helsetjenestetilbydere etterspør verktøy som øker pasientmedvirkningen.

Ansatte ved Lovisenberg DPS
Ansatte ved Lovisenberg DPS

Flere av våre kunder opplever at pasienten får raskere hjelp, men også at kvaliteten i behandlingen blir bedre når pasienten selv deltar i prosessen.


Mer enn 370.000 pasienter har til nå gitt informasjon om sin helsetilstand

og synliggjort sine behov gjennom CheckWare, uavhengig av oppmøte

på behandlingssted.


Disse pasientene har gjennom bruk av CheckWare besvart kliniske kartlegginger der de forteller helsepersonell om hvordan de har det. Dette gjør de digitalt på enten mobil, pc eller nettbrett, når som helst og hvor som helst. Og når pasientmedvirkning blir enkelt tas det også i bruk i høyere grad.


Både i mai og juni ble det utstedt over 100.000 nye kartlegginger i CheckWare. De siste helseforetakene tok i bruk CheckWare i juni. Vi forventer derfor en sterk økning i bruk også fremover.


I sommer passerte CheckWare 5 millioner kartlegginger. Kartlegging nummer 5 million ble utstedt hos Lovisenberg DPS, som regnes som veteraner innen digital pasientmedvirkning ved bruk av CheckWare. CheckWare feiret denne milepælen med å sende en festkake til Lovisenberg DPS.


Til sammen har de 370.000 respondentene nå besvart mer enn 5,2 millioner kliniske kartlegginger i CheckWare. Dette utgjør et gjennomsnitt på rundt 14 kartlegginger per pasient, og mye tid spart både for pasienten og klinikeren.

Tidligere ville dette tilsvart rundt 14 tilsendte papirskjema til utfylling og oppmøter ved behandlingssted for pasienten, og en hel del tid brukt per pasient.


Men den tiden er forbi! Helsepersonell kan nå bruke mindre tid på administrative oppgaver som innhenting av informasjon, bearbeiding, dokumentasjon og overføring til journal, og mer tid på pasienten.Comments


bottom of page