top of page

Helge T. Blindheims drøm går i oppfyllelse hos CheckWare

Tidligere industrileder for Helsesektoren i Microsoft Norge, Helge T. Blindheim, får nå ansvaret for Helse Sør-Øst-regionen i CheckWare. - Dette er en realisering av drømmen om å gå "all in" hos en helseteknologiaktør med potensial. Jeg er svært fornøyd med å få gjøre en jobb i CheckWare, sier Blindheim. Salgsdirektør Kim Mugaas i CheckWare er entusiastisk når han omtaler ansettelsen av Helge T. Blindheim. - Helge er en av de mest erfarne innen norsk helse-IT, med lang fartstid og en utrolig riktig bakgrunn for oss. Han bringer med seg en ekstremt god kompetanse om helse og IT i Norge, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Jeg er sikker på at han vil bli en verdsatt rådgiver, som vil være en ypperlig sparringspartner for både oss og våre kunder, sier Mugaas. Fra 2012 arbeidet Blindheim som seniorrådgiver i Helsedirektoratet før han i 2016 ble med over til det nyoppstartede Direktoratet for e-helse, med fokus på områdene teknologi og strategi. I 2019 tok han over kundeansvaret for helseindustrien i Microsoft Norge og nå er han for fullt i gang som direktør i CheckWare.

Helge T. Blindheim, Director Key Account, CheckWare
Helge T. Blindheim, Director Key Account, CheckWare

- Noe av det mest appellerende med CheckWare er nytteverdien av pasientens egenrapporterte data. CheckWare understøtter digitale pasientforløp og gjør det mulig for klinikker, sykehus og kommuner å samle inn strukturert informasjon om pasientens opplevelse av progresjon i behandlingen. Jeg tenker at CheckWare kan bidra til å redusere uønsket variasjon, og pasientrapporterte data kan føre til gode kliniske beslutninger og økt kapasitet i tjenestene. Og jeg er kjempespent på muligheten til å samarbeide med sykehusene om metoder for mønsteranalyse av data og prediksjon av helse-effekter – kunstig intelligens om du vil. Et slikt arbeid kan bli banebrytende innenfor kvalitetsutvikling, kapasitet og helseøkonomi, sier Blindheim.


Skal øke antall brukere Blindheim forteller at han får rollen som selskapets myndighetskontakt. Samtidig er hovedoppdraget hans å skaffe flere brukere av CheckWare i helseregionen han har ansvaret for. - Hvordan vi sammen gjør dette som markedsleder innen digital pasientmedvirkning er veldig spennende. Spesielt fordi selskapet markedsmessig er i ferd med å ta vesentlige skritt både nasjonalt og internasjonalt. For meg er det perfekt timing å komme inn nå som organisasjonen rigges for vekst, sier han, og mener at den opplevde nytten av pasientforløpene og helsegevinsten hos pasientene blir viktig å kartlegge. - Vi er en samarbeidspartner for aktører som tilrettelegger for brukerstyrte poliklinikker. Når vi i tillegg kan levere data til klinisk og virksomhetskritisk beslutningsstøtte, har vi et stort potensial til å bidra i det felles løftet helsetjenesten behøver i årene som kommer, sier en ivrig Helge T. Blindheim.

Comments


bottom of page