top of page

Digitale behandlingsprogram

CheckWare Behandlingsprogram gjør det mulig å tilby pasienter og pårørende en skreddersydd brukeropplevelse av behandlingstilpasset innhold. Modulene kan benyttes til å blant annet tilby behandlerstøttede behandlingsprogrammer.


Kundens innholdsredaktører oppretter selv innhold i det nye designverktøyet CheckWare Programdesigner. Verktøyet er enkelt å bruke og krever ingen spesiell teknisk kompetanse. Her kan det lastes opp filer, skrives tekster, legges til bilder, video- eller lydfiler etc. Innholdet settes sammen i seksjoner og moduler som til sammen utgjør et program. Progresjon i det modulbaserte programmet bestemmes av tid, status eller andre regler om ønskelig. Designverktøyet kan sammenlignes med et LMS-system (Learning Management System), men med den forskjellen at dette verktøyet er tilpasset en klinisk setting og oppfyller de krav som er satt til sikkerhet og personvern.

Visuelt nettbasert behandlingsprogram
Eksempel på nettbasert behandlingsprogram

For pasienter og nærstående blir innholdet presentert i et godt grensesnitt hvor man enkelt ser hvor man er i programmet. Det er enkelt å navigere mellom innholdselementer i modulene.


Ansvarlig behandler for et program har tilsvarende oversikt over hva som er utført og hva som venter pasienten fram i tid. Behandler gis beslutningsstøtte, og har også mulighet til å påvirke progresjon i forløpet for den enkelte pasient gjennom verktøyet.

For mer informasjon, se gjerne webinaret CheckWare Behandlingsprogram, eller ta kontakt med din CheckWare-representant.

Comentarios


bottom of page