top of page

Webinar: CheckWare Behandlingsprogram

AA- Tone.jpg
Tone Hassel Kringstad
Product Team manager/ Academy Manager
CheckWare

CheckWare Behandlingsprogram

Våre kunder har i mange år benyttet innholdspakker i kombinasjon med skjema for å tilby nettbaserte behandlingsprogrammer til sine pasienter. Brukergrensesnittet har blitt konfigurert for å gi innholdet fokus og det har vært benyttet planer for å etablere en modulbasert fremdrift. 

Å utarbeide behandlingsprogram på denne måten kan være et møysommelig arbeid. Arbeidsflyten har vært oppstykket og det har krevd en god del konfigurasjon for å få til en god brukeropplevelse.

Vi er veldig stolte over å kunne presentere vår helt nye modul CheckWare Behandlingsprogram som er designet for å lage modulbaserte behandlingsprogram på en enklere måte. I tillegg er det lagt ned mye arbeid i å tilpasse brukeropplevelsen for pasienten.

I dette webinaret vil vi trekke frem de viktigste hovedpunktene i CheckWare Behandlingsprogram og vi vil vise kort hvordan man kan lage nye program, samt konvertere eksisterende programmer til å benytte den nye modulen.

Å se webinaret er gratis, men krever registrering via registeringsskjema. Du vil da få tilsendt lenke med tilgang til webinaret. Lenken vil være aktiv i 3 dager.

bottom of page