top of page

CheckWare Helium FP 4 møter behovene i digitale helsetjenester!

CheckWare Helium Feature Pack 4 (FP 4) introduserer en rekke funksjoner og forbedringer, designet for å møte behovene i digitale helsetjenester.


Selvbetjening og Tilpasning

Selvbetjening i systemet er nå enda enklere. Helsepersonell kan nå lett tilpasse systemet ved å endre fraser i systemspråket og opprette egne ordbøker. Dette gir kundene muligheten til å legge til nye fraser, oversette eksisterende, og til og med tilpasse ord og setninger på tvers av hele installasjonen.


Enterprise Clinician Management (ECM)

Versjonen introduserer en ny tilnærming til organisasjonshåndtering med ECM. Dette hierarkiske systemet lar brukere håndtere flere klinikker og avdelinger i samme installasjon, samtidig som det gir bedre kontroll over tilgangsroller og administrasjon av helsepersonell.


Rang-ordning på tilgangsroller

For å støtte opp under ECM, har CheckWare implementert en rang-ordning på tilgangsroller. Dette sikrer at tilgangsroller kun kan tildeles på lik linje eller under egen rang, for å forhindre utilsiktede tildelinger av administrative rettigheter.


Brukerstyrt Kartlegging

CheckWare Helium FP 4 introduserer "Brukerstyrt kartlegging," en ny tilnærming som gir pasienter mulighet til å fylle ut kartlegginger etter eget ønske, innen en gitt periode med mulighet for maksimalt antall innleveringer. Dette gir helsepersonell økt fleksibilitet i å tilpasse tilgangen til kartlegginger uten å måtte lage omfattende planer.


Arbeidslister for Kartlegginger og Behandlinger

Plattformen har nå dedikerte arbeidslister for kartlegginger og behandlinger, spesielt utformet for å håndtere store pasientlister. Disse gir helsepersonell bedre kontroll og oppfølging av skåringer og verdier fra skjemaer.


Arbeidslister for kartlegginger
Arbeidslister for kartlegginger


Helsepersonelldefinerte Behandlingsindikatorer

En annen ny funksjon gir behandlere muligheten til å definere egne behandlingsindikatorer, og med dette styrke individuell oppfølging av pasienter i behandlingsprosessen.


Varsling for Inaktivitet

CheckWare har implementert en varsling om inaktivitet og automatisk utlogging for å forbedre sikkerheten og personverninnstillingene for brukerne.


Rettinger og Forbedringer

Helium Feature Pack 4 inkluderer også generelle forbedringer, som muligheten til å fjerne sluttdato på behandlinger, forbedringer i brukergrensesnittet med fokus på tilgjengelighet, og konfigurerbare knapper for visning av rapporter for kartlegginger direkte fra kalender.


Ta kontakt med support@checkware.com eller din CheckWare-kontakt for å motta versjonsdokumentasjon og avtale oppgradering.

Comments


bottom of page