top of page

Kartlegging nummer 9 million registrert i Finnmark

Antall utstedte CheckWare-kartlegginger er nå passert 9 millioner. Nummer 9 million ble sendt ut ved Kirkenes sykehus, avdeling VPP i Finnmark som også fikk æren av å motta kake.


CheckWare markerer hver million-milepæl med å sende kake til klinikken hvor registreringen er gjort. Denne gangen ble faktisk to søte forsendelser fraktet helt nord i Norge, både til Kirkenes og Alta for å markere hendelsen.


Klinikk Alta, voksenpsykiatrisk poliklinikk. Fv. Helg, Rolf-Ole, Robert, Alf Einar, Maria, Iren Karin, Ane, Eirik William
Klinikk Alta, voksenpsykiatrisk poliklinikk. Fv. Helg, Rolf-Ole, Robert, Alf Einar, Maria, Iren Karin, Ane, Eirik William

Vi tok en prat med E-helseleder ved Finnmarkssykehuset, Rolf-Ole Frantzen, og rådgiver ved Klinikk Alta, Robert Kechter, i forbindelse med markeringen. De har vært svært tilfredse med CheckWare siden klinikerne signaliserte at de ønsket å bruke programvaren allerede i 2015.


De som har tatt i bruk CheckWare vil aldri mer tilbake til papirhverdagen, sier Robert Kechter, rådgiver ved Klinikk Alta.


Kake til klinikk Alta: CheckWare Kartlegging nr. 9 million
Kake til klinikk Alta: CheckWare Kartlegging nr. 9 million

– Folk er veldig fornøyde og lærevillige til å ta i bruk nye, digitale skjema, dette er blitt attraktivt. Vi får data inn til DIPS og får analysert dataene på en enkel måte. Utdragene vi får servert gjør det lettere å lese gjennom rapportene, mener Rolf-Ole Frantzen.


En avtale med Finnmarkssykehuset HF ble signert i 2017, et pilotprosjekt ble satt i gang i 2018 og CheckWare ble satt i gang for fullt gjennom Helse Nord-avtalen våren 2020.


Besparelser og effektivisering


Ansatte i Kirkenes med kake
Ansatte i Kirkenes med kake

Finnmark er stort, og det ligger et betydelig potensial i å effektivisere driften når man blant annet kan kartlegge pasientens helsetilstand og i større grad styre tidspunktene for pasientoppmøter.


–  Den største effekten er jo at vi får utredet pasienten før første time. Vi kan starte med utredningen før de kommer, og ikke minst vurdere om de trenger å møte, eller om vi heller kan gjøre andre tiltak. Det er jo store reisekostnader vi snakker om, sier Robert Kechter.


Et annet sentralt poeng er posten. Rolf-Ole Frantzen forteller om en postgang som tidvis kan bruke lang tid frem og tilbake


– Avstanden gjør at digitale skjema er spesielt nyttige for oss. Når skjemaene skal sendes frem og tilbake, tar det ofte én uke å nå pasienten, så bruker pasientene noen dager på å fylle dem ut, før dokumentasjonen bruker én uke tilbake til oss, sier E-helseleder ved Finnmarkssykehuset.


Suksess med innføring i psykiatrien


Kake til Kirkenes: CheckWare Kartlegging nr. 9 million
Kake til Kirkenes: CheckWare Kartlegging nr. 9 million

Bruken av CheckWare i Finnmark finnes i dag innen områdene rus og psykiatri. Nå står somatikk for tur. CheckWare benyttes allerede ved noen avdelinger i dag og flere kommer til.


– Det var en stor suksessfaktor at CheckWare-oppsettet i psykiatrien gjorde det enkelt for oss å rulle det ut. Primus motorer som Robert Kechter har bidratt sterkt til at dette har gått bra, mener Frantzen. Han forteller at slike implementeringer må forankres både overordnet i ledelsen og på avdelingene for at det skal gå såpass smertefritt.


– Vi har allerede tatt i bruk mange skjema. Med markeringen av kartlegging nummer 9 millioner, blir vi mer synlige. Det øker sannsynligheten for at vi kan bli en enda mer attraktiv arbeidsplass, mener han.


Kechter sier de ser frem til utrulling også innen somatikken, men er innstilt på at det vil ta litt lenger tid enn innen rus og psykiatri. Det er noen tekniske utfordringer med DIPS og CheckWare som må løses først.


Alle innstilt på å dele


I CheckWares strategi står det som et sentralt element at kundene skal bli selvhjulpne, samtidig som de skal bistå hverandre med utfordringer og løsninger.


Ansatte i Kirkenes koser seg med kake
Ansatte i Kirkenes koser seg med kake

– Vi har et nettverk internt i Helse Nord. De som sitter der har kontakt med andre regioner. Vi føler vi får de ‘inputene’ vi trenger fra andre, både regionalt og nasjonalt. Alle er innstilt på å dele, og delingen av kompetanse og kunnskap bidrar til felles faglig utvikling, mener Robert Kechter.


Ifølge begge fagressursene ved Finnmarkssykehuset er de i ferd med å bli flinkere til å takle enkle systemoppsett selv og lage egne skjema som kan sendes ut via CheckWare.


– Vi ønsker at det skal bli enda enklere å dele på tvers, samtidig som vi blir mer selvstendige. Siden det fungerer så bra blir vi dessuten utålmodige og ønsker stadig flere skjema. Det er uansett veldig enkelt å spørre CheckWare om hjelp, vi får kjappe svar, sier Rolf-Ole Frantzen som er fornøyd med spesielt en sak når det gjelder pasientene:


– Mange pasienter og pårørende tar i bruk de digitale løsningene uten store problemer, og CheckWare gjør det enkelt for pasientene å fylle ut skjema.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page