top of page

Lønnsom vekst har gjort CheckWare til Gaselle-bedrift

Oppdatert: 28. jun. 2022

Etter gjennombruddsåret 2020 har bruken av CheckWare økt med over 40 prosent i 2021. Omsetningen er fordoblet i perioden 2017 til 2020, og antall ansatte doblet siden 2019. Dagens Næringsliv kåret CheckWare til en av fjorårets mest fremgangsrike, norske bedrifter.


Gaselle 2021

2020 ble det definitive gjennombruddsåret for CheckWare. Da kom avtaler med de siste helseregionene på plass, de tre dekker 80 prosent av de norske helseforetakene. I løpet av sommeren 2021 var løsningen i bruk innen psykisk helse og rus hos samtlige norske helseregioner. Samtidig ble CheckWare tatt i bruk i en rekke områder innen somatikken og antall kommuner som bruker CheckWare er voksende. - Vi har jobbet systematisk og lagt stein på stein siden oppstarten i 2008, men fikk virkelig fart på sakene i det første pandemiåret. Spesielt var vi fornøyde med innføringen av løsningen i 2021, den skjedde i rekordfart. Det hadde vi aldri kunnet klart hvis vi ikke hadde hatt dyktige medarbeidere i alle ledd av organisasjonen, samt kunder med kunnskap som sto på, sier administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel.

Ansvarlig vekst CheckWare gikk fra å være en mindre SMB-virksomhet med 27 medarbeidere i 2019 til 54 ansatte i fjor. Organisasjonen består i dag av et team på 54 dyktige ingeniører, designere, helsepersonell, salgs- og markedspersonell og økonomer lokalisert i Norge, Sverige og Polen. Til tross for en betydelig kostnadsvekst og store investeringer i produkt- og markedsutviklingen, har selskapet greid å bevare lønnsomheten siden 2016. Ett av hovedkriteriene for å bli kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv, er at den utvalgte bedriften har hatt positivt driftsresultat i alle de fire siste driftsårene. - Våre tre likeverdige mål er fornøyde kolleger, tilfredse kunder og lønnsom vekst. Vi er helt overbevist om at det å være samstemt og systematisk innen disse tre feltene har gjort at vi har lyktes, sier Aabel. Ambisiøse mål Fra 2017 er omsetningen doblet, fra 19,4 millioner kroner i 2017 til 39,7 millioner kroner i 2020. I kriteriene for gasellebedrifter må man levere godkjente regnskaper og minimum ha doblet omsetningen over en periode på fire år. Veksten har fortsatt i 2021, og inn i 2022. Visjonen er at pasienter verden over skal få bedre og mer effektiv hjelp gjennom digital medvirkning. - I 2021 etablerte vi CheckWare i Sverige, og den første regionen har allerede anskaffet løsningen vår. Nå er vi klare for det som virkelig gjelder: Fortsette å være en støttespiller for kunder over hele verden slik at de raskest mulig kan tilby flest mulig pasienter å delta digitalt i egen behandling, sier Aabel.

Digital eksplosjon Det er samtidig ingen tvil om at CheckWare har vært heldig med timingen. Pandemien har bragt digitaliseringen øverst på dagsorden i mange sektorer og forsert innføringsprosessen i de fleste foretak. Det gjelder også innen helseteknologi.

CheckWare Gaselle Diplom

- Et sikkert og stabilt produkt, samt dedikerte, dyktige kolleger i CheckWare, gjorde at vi sammen kunne lykkes med en ambisiøs plan om å innføre ny digital helseteknologi i løpet av ni måneder hos tre helseregioner. Digital modenhet, forankring i toppledelsen og dyktige folk hos kundene var også avgjørende. Det skal jo egentlig ikke kunne gå an å holde et slikt tempo, sier Aabel. Bruken av løsningen økte med over 40 prosent i 2021 og er hittil benyttet av drøyt 420 000 norske pasienter innen både psykisk helse og somatiske sykdomsområder. Seks millioner kartlegginger er foretatt, og selskapet er i en sterk posisjon til internasjonal vekst og ekspansjon. - Det krever et lag med dedikasjon til kunder og kolleger, pålitelighet og kontinuerlig innovasjon gjennom tett samhandling. Vi startet en prosess som vi kalte «CheckWare as a team» i 2018, og den skal vi tviholde på videre. Alle de ansatte er innforstått med at selskapet skal bli en internasjonal markedsleder, sier hun.

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003. «Årets gasellebedrift» er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet, en ledende global leverandør av beslutningsdata og forretningsanalyser. Dagens Næringsliv velger ut gasellevinnere blant gasellebedrifter i samtlige av Norges fylker. Fylkesvinnerne konkurrerer samtidig om utmerkelsen «Årets gasellebedrift» eller «Årets gaselle». Krav til bedriften: * Fire år eller lenger siden bedriften ble etablert som aksjeselskap * Omsetning på over én million kroner første år * Levert godkjente regnskaper årlig * Bedriften må ha hatt en omsetningsvekst i alle de siste fire årene, samt at omsetningen må være mer enn doblet i samme periode * Bedriften må ha hatt positivt driftsresultat i alle de siste fire årene

Comments


bottom of page