top of page

Intervjuskjemaet SCID-5-KV er tilgjengelig i CheckWare i Norge


SCID-5

SCID (Structural Clinical Interview for DSM) er nå tilgjengelig digitalt i CheckWare i Norge. Kartleggingen er et semistrukturert intervju, som lar klinikere undersøke hvorvidt pasienter oppfyller diagnosekriterier for bestemte psykiske lidelser.


Intervjuet er et diagnoseverktøy som kliniker kan benytte som beslutningsstøtte for å sikre riktig diagnose, og dermed også riktig behandling for pasienten.


SCID dekker blant annet stemningslidelser, psykotiske lidelser, rusmisbrukslidelser, angstlidelser, OCD, PTSD, oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet og tilpasningsforstyrrelser. I tillegg dekker skjemaet en rekke andre pågående lidelser.


Den digitale versjonen av SCID kan forbedre effektiviteten i gjennomføringen av intervjuet ettersom intervjuflyten er dynamisk. Intervjuets gang er avhengig av om gitte symptomer foreligger eller ikke. Oppsett av skjemaet gjør at intervjuet automatisk går videre til neste aktuelle spørsmål basert på klinikers merknader i besvarelsen. Manglende tilstedeværelse av symptomer innen et gitt diagnoseområde vil føre intervjuet videre til neste diagnoseområde.


Når SCID er gjennomført, genereres det automatisk en rapport som gir kliniker oversikt over diagnosekriterier som er oppfylt. Rapporten kan brukes som beslutningsstøtte for videre behandling.


Kartleggingen kan tilgjengeliggjøres på norsk i CheckWare på forespørsel.


Ønsker du tilgang til SCID-5-KV i din CheckWare-installasjon?

Ta kontakt med oss på telefon +47 47 80 51 00 eller send epost til support@checkware.com

コメント


bottom of page