top of page

Mange nye ansikter i CheckWare

Oppdatert: 17. feb. 2021

2020 er blitt et gjennombruddsår for CheckWare, både når det gjelder nye kunder og nye ansatte. Oppgavemengden går rett til værs, og i inngangsdøra dukker det stadig opp nye folk. Vi har spurt vår leder, Heidi Blengsli Aabel, om hvordan vi håndterer dette.


Heidi Blengsli Aabel
Heidi Blengsli Aabel

Vi har alltid vært verdistyrt i CheckWare. Vi er forpliktet til våre kollegaer og kunder. Vi skal være pålitelige og levere kvalitet, samtidig som vi er innovatører. Våre hovedmål er fornøyde kunder og fornøyde kollegaer og disse er sidestilt med de finansielle målsetningene fordi det henger så tett sammen.


Men hva betyr egentlig disse verdiene og målene, hvordan måler vi at vi er på rett vei og hva må vi gjøre for å komme dit? Og hva gjør vi når alle kjenner at vi ikke er på rett vei?


For å finne svarene på dette har vi brukt mye tid de to siste årene på å bygge laget, sier Heidi. -Vi har etablert en grunnmur som skal stå støtt og hvor folk trives og får nye utfordringer. CheckWare skal føles som en trygg og spennende arbeidsplass som gir kundene en opplevelse av å bli tatt godt vare på, og tatt på alvor i alle situasjoner.


Arbeidet har resultert i en samarbeidserklæring med navnet «This is #thewinningteam». Det er fremdeles ting å jobbe med, men vi står på en solid grunnmur å bygge videre på.


CheckWare består av lagspillere

Gjennomgangsmelodien i arbeidet har vært å sette opp tydelige mål for virksomheten, med klare roller og samtidig foreta de nødvendige forventningsavklaringene med hver enkelt. Det er viktig å se hver enkelt, samtidig som det er takhøyde for noen skikkelig faglige diskusjoner som inneholder konstruktive tilbakemeldinger.


En av hovedutfordringene ved hurtig vekst er å få alle til å dra i samme retning og slutte lojalt opp om beslutninger, uten å bruke unødig tid på omkamper.


- Gjennom å vise hverandre tillit og respekt og ved å la hver enkelt ansatt få vite at det han eller hun driver med er viktig for selskapet, fortsetter vi å bygge en sunn bedriftskultur også i fremtiden. Overfor kundene skal vi fortsatt være serviceinnstilte, ha forståelse for deres behov, alltid finne gode og innovative løsninger, og levere kvalitet i tide. Dette gir oss en vinneroppskrift, mener Heidi.


Viktig med forventningsavklaringer

Så plutselig skjer det: Tre av helseregionene velger oss i samme år! Nye kunder og samarbeidspartnere, ekspansjon til flere helsetjenesteområder og pasientgrupper krever mange nye kollegaer - samtidig. Nå får vi virkelig bruk for samarbeidserklæringen!


Hvordan skal vi tiltrekke oss de riktige kandidatene, og hvordan skal vi klare å velge de riktige nye kollegaene som er lagspillere og som deler vårt verdisyn?


-Vi har fått mye oppmerksomhet gjennom de nye avtalene. Det gjør selvsagt at vi har blitt mer synlige for potensielle nye kollegaer. Vi har også redefinert hele ansettelsesprosessen, forklarer Heidi.


-Vi lager ordentlige kravspesifikasjoner for hver enkelt stilling og har gode intervjurunder slik at både vi og kandidaten er trygge på valget. Det faglige er det «enkleste», det er personen bak kompetansen som avgjør om det blir en god match. Derfor er det også veldig viktig med dyptgående samtaler og god referanseinnhenting.


Nå har vi fått 14 nye kollegaer bare i 2020 og ambisjonen er ytterligere 15 personer i nær fremtid. Vi har behov innen alle områder: Software- og produktutvikling, markedsføring, salg, leveranse, drift, kundeoppfølging og internasjonalisering.


To nye i ledergruppen

Ledergruppen i CheckWare er svært operative og skal hele tiden være så nært på at vi vet når det er noe som må tas tak i. Vi har også arbeidet målrettet de siste årene med å bli et samstemt team som er enige om en felles måte å lede på. Samtidig har vi sett at med nye satsningsområder har hver enkelts ansvarsområde blitt for stort. Vi har derfor utvidet gruppen med to nye i 2020.

Erik Stiklestad
Erik Stiklestad

- Vår nye VP Engineering, Erik Stiklestad, har en Masters Degree innen kunstig intelligens fra NTNU og lang erfaring med helseteknologi. Erik vil ha et spesielt ansvar for at vår programvare holder de kvalitetsmessige målene, skalerer godt og fortsetter å være pålitelig, forteller Heidi.


De siste syv årene har Erik arbeidet som Enterprise Architect på Hemit (Helse Midt-Norge IT) som leverer teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Midt-Norge.


Odd Inge Hellesylt
Odd Inge Hellesylt

Odd Inge Hellesylt er den andre nye, som får en viktig strategisk rolle fremover. Med bakgrunn fra SAS Institute, og de siste fem årene som Global Healthcare Lead and Sales Director hos Questback, blir han VP International business development i CheckWare.


- Odd Inge blir en svært viktig ressurs for oss når det gjelder den internasjonale satsingen. Vi er allerede godt i gang, med tilstedeværelse i UK og en ny avtale i Sverige som et solid springbrett. Vi har klokkertro på at Odd Inge er den rette personen til å lede den viktige satsingen vår, sier Heidi.

Комментарии


bottom of page