top of page

Ny epoke i CheckWare

CheckWare har fått ny eier og vi kan dermed øke kapasiteten og styrke kompetansen for ivareta eksisterende kunder samtidig som vi tar selskapet til nye høyder internasjonalt. Vi fortsetter å levere imponerende vekst, og er stolte av å være kåret til Gaselle av Dagens næringsliv for tredje år på rad. Dette understreker vår unike posisjon, da kun to prosent av norske selskaper kvalifiserer for denne utmerkelsen.CheckWare mot nye høyder
CheckWare mot nye høyder

 

Vi ser positivt på vår integrasjon i det solide danske programvareselskapet EG, og tar det også som en anerkjennelse for vårt arbeid med å utvikle bærekraftige digitale helsetjenester sammen med våre kunder. Selv om vi har ny eier, er vårt fokus fremdeles på ansvarlig drift, med mål om tilfredse kunder, fornøyde kolleger og lønnsom vekst, uendret. Det er ingen tvil om at Norge har en ledende rolle innen helseteknologi, og vi ser fram til å ta CheckWare videre internasjonalt.


Bruken av behovsstyrte poliklinikker øker, og mange pasienter rapporterer sin helsetilstand digitalt. Våre kunder digitaliserer helsetjeneste for helsetjeneste, og deler gjerne disse med andre kunder.


Vi ønsker å bygge videre på delingskulturen, hvor våre kunder kan inspireres av hverandre, og spare tid ved å implementere de samme, eller lignende tjenester. Vi viser gjerne frem helsetjenestene i CheckWare Helsetjenestebibliotek, slik at flere kan få en oversikt over digitale helsetjenester som finnes. Nå er det gjennomført over 9 millioner kartlegginger i CheckWare av mer enn 675 000 pasienter.


Globalt er digitalisering av helsetjenester avgjørende for livskvalitet og bedre behandlingstilgjengelighet. Pasientmedvirkning øker behandlingskvaliteten, og helsepersonell får samtidig bedre og raskere beslutningsstøtte. CheckWare har en innovativ tilnærming til digitalisering av pasientforløp innen psykisk og somatisk helse. Vi ser frem til å bidra til tilgjengeligheten av disse løsningene i Norden i årene som kommer.


Produktmessig har vi sendt ut to store versjoner i år, og det kommer en til over nyttår. Kundene våre er flinke til å komme med forbedringsforslag, og vi lytter gjerne. I CheckWare Helium versjon 4 har vi derfor stort fokus på bedre støtte for håndtering av store pasientvolum, samtidig som vi gjennomgående har forbedret brukergrensesnittet. Produktet har blitt enda mer selvbetjent, og det er enda lettere å tilpasse brukergrensesnittet og innholdet slik kundene har behov for.


Vi er stolte av at vi i 2023 har blitt miljøsertifisert på ISO-14001, har fått MDR-stempel (Medical Device Regulations) og følger standarden i ISO-13485, og har blitt resertifisert på informasjonssikkerhet gjennom ISO-27001.


CheckWare Konferansen 2023 på Britannia i Trondheim ble igjen en suksess. For at enda flere skal ha muligheten for å delta, arrangeres CheckWare Konferansen neste år 23. og 24. oktober på Gardermoen. Vi ønsker alle velkommen dit!


Takk for 2023! Vi gleder oss til fortsatt fruktbart samarbeid i 2024 og ønsker alle en fin julefeiring.


God jul og godt nyttår!
Comments


bottom of page