top of page

Suksess for CheckWare Konferansen 2023!

Oppdatert: 27. okt. 2023


CheckWare Konferansen 2023 ble en suksess! Evalueringen fra deltakerne viser en snittskår på 4.5 av totalt 5 mulige poeng! Årets tema var erfaring og nytteverdi av digital pasientmedvirkning, og våre foredragsholdere hadde absolutt dette temaet med i alle sine innlegg.

Ole Johan Kvan, enhetsleder IKT koordinering, Helse Sør-Øst RHF
Ole Johan Kvan, enhetsleder IKT koordinering, Helse Sør-Øst RHF

Etter en kort introduksjon fra vår Administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel, tok Ole Johan Kvan, enhetsleder IKT koordinering fra Helse Sør-Øst RHF podiet. Han holdt et engasjerende innlegg om teknologiens viktige plass for å løse utfordringene vi opplever i helsesektoren. Med tanke på det publikummet vi har på konferansene våre, traff denne midt i blinken. Rett etter ham fikk Robert Steen ta oss med på en reise for å finne ut hvordan vi kan gi sykepleierne hjemmekontor på fredag. Det var mange som hadde sett fram til dette foredraget, og med linjer fra velferdsstaten og politiske dilemmaer fikk vi alle noe å tenke på.


I de parallelle sesjonene som kom etterpå delte vi oss i somatikk og psykisk helse. I parallellen for somatikk fikk vi høre om Unicare som driver prosjektet CaReScreen. Her skal det utarbeides et beslutningsstøttesystem til kliniker og pasient for bedre å kunne si hvem som bør motta rehabilitering etter kreft, og i hvilken form.


Marita Frivåg, Rådgiver, Nordlandssykehuset
Elisabeth Sørensen, Nordlandssykehuset

Rehabiliteringssenteret AiR kunne fortelle oss hvordan vi bedre kunne bruke innsamlede kartleggingsdata for å få bedre kvalitet i behandlingen, samt beslutningsstøtte for den enkelte pasient.


Nordlandssykehuset fulgte opp med den digitale hjelperen Nora Nord, som benytter både DIPS og CheckWare til å rydde i ventelistepasientene.

Dagens sitat herfra var «Førr å få nåkka du ikke har, må du gjør nåkka du ikke gjør!».

Kåre Rønnes, Audun Havnen og Martin Lindberg, Trondheim kommune
Kåre Rønnes, Audun Havnen og Martin Lindberg, Trondheim kommune

I parallellen for psykisk helse kunne Trondheim kommune fortelle om hvordan de sammen med NTNU brukte CheckWare-data for å få et skikkelig kinderegg; beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring og forskning. De ga et lysende eksempel på hvordan man kan hente inn data én gang og bruke dem til flere formål.


Vi fikk også høre om hvordan Nasjonal kompetansetjeneste for Rus og Psykiatri (ROP) i samråd med Helsedirektoratet utvikler og piloterer en kartleggingspakke som ønskes benyttet i FACT-team i hele Norge.


I en felles avslutning for dagen fortalte vi selv om våre planer for bruk av kunstig intelligens som beslutningsstøtte og noen av mulighetsrommene vi ser i CheckWare. Vestre Viken HF fikk avslutte det faglige programmet på dag en med å fortelle hvordan de har fått opp tempoet på bruk av digital hjemmeoppfølging – noe som er aktuelt for mange av våre kunder.


I den sosiale delen av programmet på dag 1 fulgte nå både byvandring, mingling og en nydelig festmiddag med mange gode samtaler.


På dag to var det mange som koste seg litt ekstra lenge med frokosten på Britannia før vi fikk høre om de nyeste funksjonene og modulene til CheckWare, samt hvordan vi har integrert med flere kvalitetsregistre og Helsenorge.


Mingling og nettverking mellom foredragene
Mingling og nettverking mellom foredragene

I parallellene etterpå fikk vi nok en gang flere gode foredrag. I parallellen for somatikk fikk vi høre Stavanger Universitetssykehus sine erfaringer om utvikling av egne skjema og bruk av hjemmeoppfølging for pasienter med osteoporose, samt hvordan Sykehuset i Vestfold brukte digital egenbehandling og mestring for sine pasienter med kols.


Også i parallellen for psykisk helse var Sykehuset i Vestfold på plass, denne gangen med et innlegg om veiledet internettbehandling, spesifikt for eMestring alkohol, og hvorfor og hvordan digitale verktøy kan benyttes i denne typen behandling. I tillegg fikk vi et strålende innlegg fra Mage-tarmskolen, et tverrfaglig internettveiledet behandlingsprogram for pasienter med irritabel tarm-syndrom (IBS). Dette tilbudet er lokalisert på Haukeland Universitetssykehus, men er et nasjonalt dekkende behandlingsprogram.


Lydhørt publikum
Lydhørt publikum

Dag to ble avsluttet med et digitalt foredrag fra Haraldsplass Diakonale sykehus som benytter mer digital kommunikasjon med pasienter og pårørende, og ikke minst et strålende foredrag fra Helse Vest IKT som er vårt fyrtårn når det gjelder å benytte CheckWare som selvbetjent løsning for bredding.Vi takker alle som deltok for en relasjonsbyggende, lærerik og inspirerende konferanse!


Velkommen tilbake neste år!

Comments


bottom of page