top of page

Millionstøtte til ny type kreftforskning

Er du kreftoverlevende vil tilbudet du mottar være avhengig av hvor du bor. Nå skal forskerne se på hvordan en algoritme kan sikre alle like godt tilbud. Millionstøtte fra Forskningsrådet og tett samarbeid mellom åtte ulike partnere skal gjøre dette mulig.


I takt med at kreftbehandlingene blir stadig bedre, øker antall kreftoverlevende. Livet etter kreften kan likevel være tøft, men en algoritme kan bli nøkkelen til et helt nytt økosystem for rehabilitering.


Anita Das, Sintef

– Vi skal utvikle et nytt beslutningsstøttesystem for å gi kreftpasienter riktige og bedre tjenester til riktig tid. Vi vil også utvikle nye tjenester som per i dag ikke eksisterer, forteller forskningsleder i SINTEF Digital, Anita Das.Det er åtte virksomheter som samarbeider i forskningsprosjektet, med det private helseforetaket Unicare Norge som prosjektleder. Støtten fra Forskningsrådets Pilot Helse 2021 til prosjektet CaReScreen er på 24 millioner kroner.


Harald Kåre Engan, Unicare

– Vi er svært takknemlige for at Forskningsrådet har gitt prosjektet så mye støtte, den betyr veldig mye. Vi ønsker å utvikle et digitalt verktøy som kan hjelpe helsepersonell med å identifisere rehabiliteringsbehov hos pasienten. Pasienter vil være delaktig i denne prosessen, og de digitale løsningene vil kunne forenkle arbeidshverdagen for helsepersonell. Jeg kan garantere at alle involverte vil jobbe hardt for å nå målene vi har satt oss for prosjektet, sier seniorforsker og FoU-leder i Unicare Norge, Harald Engan.


Digital hjelp til pasienter


Programvareselskapet CheckWare, Kreftforeningen, St. Olavs Hospital, Helseinnovasjonssenteret, NTNU og Forskningsstiftelsen Fafo er med på prosjektet, i tillegg til Unicare og SINTEF Digital.


Prosjektet tar utgangspunkt i pasienten.


Heidi Blengsli Aabel, CheckWare

– Vi i CheckWare er stolte over å få lov til å være med å utvikle løsninger for å sikre fremtidens helse- og omsorgstjenester i et helt spesielt samarbeid. Vår rolle blir å ta i bruk kunstig intelligens for å hjelpe pasienter og helsepersonell med å foreta gode valg etter at en pasient har fått behandling. Vi ser virkelig frem til å bruke vår erfaring innen digitale helsetjenester og ta med dette inn i arbeidet med å utvikle og forske på nye løsninger, sier administrerende direktør, Heidi Blengsli Aabel, i CheckWare.


I dag er det i hovedsak forventet at pasientene møter opp fysisk for rehabilitering etter kreftbehandling. Også i EU får kreftforskning økt oppmerksomhet, og et av målene er å oppnå lik tilgang til både kreftdiagnostisering og behandling.

– Men ikke alle har mulighet til å benytte seg av disse tjenestene. Vi ser for oss at vi skal lage digitale tjenester som vil være lett tilgjengelige via for eksempel en mobil eller en PC, sier SINTEFs Anita Das.


Digital hjelp til helsepersonell


I dag henvises kreftoverlevende til ulike rehabiliteringstjenester basert på skjønn, og man ser at helsetjenestens ressurser ikke alltid utnyttes like hensiktsmessig. Med CaReScreen vil helsepersonell få beslutningsstøtte basert på pasientinformasjon i nasjonale registerdata og andre opplysninger om helsetilstand.Tom Anders Stenbro, Kreftforeningen
Foto: Kreftforeningen

Prosjektet er kjempeviktig for å gi kreftpasienter rehabilitering tilpasset den enkeltes behov. Det er særlig spennende at prosjektet skal utvikle digital beslutningsstøtte både for helsepersonell og pasienter, sier Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen Midt-Norge.


Kreftforeningen har vært sentral i utformingen av prosjektet og vil bidra aktivt også videre.


Teknologi for bedre helse


Gjennom topp moderne metoder, beregningskraftige dataverktøy og gode kommunikasjonsplattformer mellom helsepersonell og pasienter skal prosjektet bidra til at kreftpasienter har økte muligheter for bedre livskvalitet og helse gjennom tilpasset rehabilitering.


Harald Engan i Unicare mener prosjektet er unikt fordi det samler ekspertise innen kreftrehabilitering, digital utvikling og tjenestedesign fra mange ulike leire.


Disse ekspertene har vært med på å fremme vitenskap og kompetanse innen kreftrehabilitering. Samtidig har prosjektgruppa høy kompetanse på utvikling av digitale tjenester for helsetjenester. Mine kolleger og jeg i Unicare gleder oss veldig til å starte prosjektet og jobbe med alle disse kunnskapsrike folkene, sier Engan.

Prosjektstart er planlagt til våren 2022.


Fakta


  • Prosjektet «CaReScreen» har som mål å legge til rette for at kreftpasienter får tilpassede og effektive rehabiliteringstilbud og å redusere variasjon i kvaliteten på tilbudene.

  • Prosjektet skal utvikle klinisk beslutningsstøtte for kreftrehabilitering i tillegg til nye (digitale) rehabiliteringstjenester og tjenestemodeller på tvers av tjenestenivå.

  • Prosjektet kommer fra Unicare AS sammen med CheckWare AS og de offentlige virksomhetene St. Olavs hospital HF og Helseinnovasjonssenteret AS. Kreftforeningen er også med i prosjektet og SINTEF Digital, NTNU og Forskningsstiftelsen FAFO bidrar med FoU-tjenester.


For mer informasjon:

Harald Kåre Engan

Seniorforsker og FoU-leder, Unicare Norge

Mobil: 99 51 60 82/mail: Harald.Kare.Engan@unicare.no

Comments


bottom of page