top of page

Kartlegging nummer 6 million i CheckWare

Oppdatert: 28. jun. 2022

Det er ingen tvil om at flere og flere helsetjenestetilbydere ser fordelene av å inkludere pasienter mer i behandlingen. Digitale helsetjenester kan bidra til at behandlingen blir mer tilgjengelig for pasienten, og kan øke pasientmedvirkningen gjennom at pasienten selv svarer på digitale kartlegginger fra der de er.


Hver dag gjennomføres det tusenvis av kartlegginger gjennom CheckWare i Norge, Sverige og England. Kartleggingene kan besvares digitalt fra hvor som helst, og kan redusere behovet for at pasienten må møte opp til avtalt time ved en helseinstitusjon. Samtidig kan digitale kartlegginger bidra til at behandlere er bedre forberedt når pasientene møter til time, fordi pasientene har besvart kartlegginger på forhånd.


På sensommeren 2021 kunne vi meddele at det var utstedt 5 millioner digitale kartlegginger i CheckWare. Den gangen sendte vi en festkake til Lovisenberg DPS. I desember 2021 kunne vi nok en gang feire en milepæl, da 400 000 respondenter hadde brukt CheckWare for digital selvrapportering.


Nå har vi nok en grunn til å feire!


19. februar 2022 nådde vi igjen en milepæl da kartlegging nummer 6 million i CheckWare ble utstedt av Unicare Steffensrud. Vi sendte derfor en festkake til Unicare Steffensrud.

På under 6 måneder har våre kunder utstedt 1 million digitale kartlegginger til sine respondenter, og antallet respondenter har økt til mer enn 437 000.


Unicare Steffensrud er et rehabiliteringssenter i Vestre Toten, og er en del av det private helseforetaket Unicare som leverer spesialisthelsetjenester innen tverrfaglig spesialisering rehabilitering og behandling innen rus og avhengighet.

Comments


bottom of page