top of page

Vi beveger oss stadig nærmere pasientens behov

Oppdatert: 28. jun. 2022

Tidligere ønsket kundene å skaffe seg CheckWares digitale verktøy for at behandleren skulle være bedre forberedt når pasienten kom til time. I dag er kundene like opptatt av å finne ut om pasienten i det hele tatt trenger å komme til time.

Heidi Blengsli Aabel Checkware
Heidi Blengsli Aabel, Adm. direktør, CheckWare

Behandlerens behov er ikke forandret: Helsepersonell trenger fortsatt mest mulig relevant informasjon om en pasient for å stille de rette spørsmålene når de møtes. I tillegg har behandleren et behov for å følge opp virkningen av behandlingen underveis.


Det som er nytt, er den økende fleksibiliteten i hvor og når pasientene blir behandlet og fulgt opp. Utviklingen er et naturlig resultat av Helse-Norges uttalte mål om at deler av behandlingen skal flyttes til hjemmet.


Det virker logisk å bruke tiden man har til rådighet på de pasientene som trenger det mest. Klarer vi gjennom digital hjemmeoppfølging å etablere et system der unødvendige oppmøter hos legen og fulle sykehus unngås, har vi kommet langt.


I tillegg får pasientene mulighet til å hjelpe seg selv i større grad.


Det er ikke alltid det beste vinner


Ved bruk av digital teknologi i helsetjenester kan pasienter oppnå gevinster som større fleksibilitet, økt grad av egenaktivitet, opplevelse av mestring og lavere terskel for å søke hjelp på et tidlig stadium.


Digitale helsetjenester har like god effekt som tradisjonelle helsetjenester, og flere kan følges opp uten bruk av økte ressurser. Dette er dokumentert både gjennom eMestring og brukerstyrte poliklinikker.

Likevel kommer fremgang og modernisering sjelden av seg selv, og er i alle fall aldri gratis. For å få skikkelig fart på bruken av digitale helsetjenester kreves det investeringer og tilrettelegging slik at det gir gevinst også for helsesektoren.


Dersom helsesektoren skal øke bruken av digitale helsetjenester, må det innføres finansieringsordninger som gjør det økonomisk lønnsomt for sykehusene å ta det i bruk!


Så lenge sykehusene kun får betalt når pasientene fysisk møter opp til time på sykehuset, er det vanskelig å argumentere for at køene kan reduseres ved hjelp av digitale løsninger. Det blir nesten et paradoks at de digitale løsningene kan gjøre det mulig å avdekke hvem som faktisk trenger å møte opp, mens sykehusene er økonomisk avhengig av pasientene dukker opp i lokalene.


Jeg ønsker meg en skikkelig sommergave


Gang på gang dokumenteres det at nytteverdien av digitale helsetjenester er stor, både for pasienter, pårørende og helsetjenesten. Det vi arbeider med i CheckWare er virkelig meningsfylt.


Vi vet også at om noen få år så får vi en mangel på helsepersonell som kan ta seg av alle som er syke. Jeg ønsker meg derfor en sommergave: Få fart på innføringen av finansieringsordninger som gjør det økonomisk lønnsomt for helsesektoren å tilby digitale helsetjenester til den målgruppen som virkelig trenger det mest, nemlig pasientene.


Først når dette er på plass vil helsesektoren virkelig dra nytte av de digitale helsetjenestene som allerede finnes, men som per nå kun tilbys på enkelte steder og til et lite utvalg av pasientgrupper. Økningen i bruk av digitale helsetjenester har økt kraftig, men det er foreløpig kun en dråpe i havet av potensialet vi ser.


Alle pasienter fortjener at vi jobber hardest mulig for å komme nærmest mulig innfrielse av deres behov.


God sommer!


- Heidi Blengsli Aabel, Administrerende direktør i CheckWare

Comments


bottom of page