top of page

Det glade budskap er at digitale helsetjenester er et satsingsområde

2022 var året da det virkelig ble lagt til rette for digitale helsetjenester. CheckWare ønsker den digitale modningen og økende etterspørselen hjertelig velkommen.


Betydelig kostnadsvekst, store investeringer i produkt- og markedsutviklingen og en pandemi har ikke bremset veksttakten i CheckWare. Vi jobber utrettelig for å være samstemte og systematiske innenfor de kriteriene vi har etablert sammen med bedriftens ansatte: Være forpliktet til kunder og kollegaer. Levere kvalitet. Være pålitelige. Være innovatører.

Ledergruppen i CheckWare
Ledergruppen i CheckWare; VP Engineering Erik Stiklestad, CEO Heidi Blengsli Aabel, CTO Stig Husby, COO Frode Næss, VP Sales Kim Mugaas

Det er avgjørende å ha fornøyde kolleger og tilfredse kunder som sammen bidrar til en ansvarlig og kontinuerlig lønnsom vekst slik at vi også fremover kan hjelpe våre kunder til å opprettholde en god helsetjeneste.


Vi fyller på med stadig flere dyktige ansatte, og vi rekrutterer kontinuerlig for å bli mer fleksibel, skalerbar, samt mindre sårbar.


CheckWare har gått fra å være pionerer til å innta en posisjon hvor vi er etablert som en ledende merkevare i Norge innen vår kjernevirksomhet som er digital pasientmedvirkning.


Nå skal vi videre.


Den raskeste veksten i bruk av CheckWare er innen somatikken. Vi skal betjene flere nisjer og segmenter, også i andre land, samtidig som vi skal bli enda bedre i de segmentene vi allerede er godt etablert.


Vi er stolte av å ha et ansvarlig forhold til egen økonomi. Det kan illustreres med at vi igjen ble kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv. En Gaselle må ha hatt omsetningsvekst i alle de siste fire årene. Samtidig må omsetningen ha blitt doblet i den samme fireårsperioden, og det samlede driftsresultatet skal være positivt.


Utfordringene fremover er betydelige for helsesektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Det skaper muligheter for CheckWare.


Bemanningssituasjonen innen helsesektoren er en krevende utfordring. Det økte behovet for helse- og omsorgstjenester er i hovedsak blitt løst gjennom økt bemanning. Antall årsverk i helse- og omsorgssektoren i Norge har vokst mer enn 53 prosent fra 2002 til 2018, ifølge en fersk rapport fra Spekter og KS (gjennomført av Rambøll og Menon).


Mens det ser ut som om Sverige og Danmark har prioritert investeringer i infrastruktur og teknologi, har Norge altså forsøkt å bemanne seg ut av utfordringene. Det kan vi sannsynligvis ikke fortsette med.


I rapporten fra Spekter og KS blir brukermedvirkning og teknologi trukket frem som to av de fire viktigste dimensjonene for å takle de betydelige bemanningsutfordringene. Det betyr antakelig at det blir stilt krav til å prioritere teknologi som gir minimum samme kvalitet med færre ansatte per pasient.


Det medfører at løsninger som tilrettelegger for egen mestring og mer behovsstyrte tjenester blir høyaktuelle. Dette er områder hvor mange av våre kunder allerede har omfattende erfaring og opplever som nyttig. Vestre Vikens Virtuelle Sykehus er blant dem som satser stort innen digital hjemmeoppfølging med brukerstyring for pasienter, og Helse Vest er de som har lengst erfaring med bruk av CheckWare.


Behovsstyrte poliklinikker er kommet på agendaen. Når pasientene selvrapporterer digitalt om egen situasjon hjemmefra unngås innkalling til unødvendig konsultasjoner, og helsepersonell får frigitt tid til de pasientene som er veldig syke og trenger hjelp.Heidi Blengsli Aabel, CEO CheckWare
Heidi Blengsli Aabel, CEO CheckWare

Vi i CheckWare føler oss svært heldige som sitter midt i strømmen av disse store samfunnsendringene. Vi kan innta en rolle både som støttespiller, men også en pådriver av digitale endringer i samarbeid med kundene våre.


Vi har introdusert CheckWare helsetjenestebibliotek. Tanken er at de gode ideene og konseptene som faktisk er utviklet kan deles med andre. Man får oversikt over helsetjenester som andre kunder har laget ved hjelp av CheckWares programvare og kan tilby disse til egne pasienter. Slik får vi et økosystem og en delingskultur hvor alle kan hente inspirasjon og ideer og spare tid når de selv skal sette opp den samme tjenesten.


For oss er det viktig at innovasjonene som kundene initierer blir benyttet av flere. Vi skal sammen løse store samfunnsoppgaver, hvor helsesektoren sitter med en av nøklene. Vi går optimistiske inn i det nye året og gleder oss til nye helseinnovasjoner sammen med kunder og partnere.


Vi er definitivt i gang med å spre det gode budskap om et stadig mer modent og digitalisert norsk helsetilbud i og utover landegrensene.


God jul og godt nyttår til alle venner av CheckWare!

Comments


bottom of page