top of page

CheckWare er igjen blitt kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv

Oppdatert: 16. des. 2022


For andre år på rad er CheckWare kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv. – Det er utrolig viktig med ledestjerner innen digitalisering av helsesektoren. CheckWare er en inspirasjon for resten av bransjen, mener daglig leder Arild Kristensen i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare
Heidi Blengsli Aabel, adm.dir. i CheckWare

– Vi gjør store investeringer hele tiden og har fokusert på å balansere inntekter og utgifter, sier Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare.


– En sak er å vokse, en annen er å doble omsetningen og tjene penger år etter år, særlig innen helseteknologi. Det er stort å bli kåret til gasellebedrift nok en gang, sier hun.


Daglig leder Arild Kristensen i NSCC legger ikke skjul på hvor sterk denne prestasjonen er:

-Alle får det definitivt ikke til på dette området, blant annet fordi beslutningsprosessene er så lange. Vi er glade for at virksomheter med stamina vinner frem. Jeg har ledet denne klyngen i åtte år, og det er ekstra gledelig å oppleve at det er noen som lykkes underveis. Det å se at det blir bygget fyrtårnsbedrifter innen digital helse som også kan skalere utenlands, er utrolig viktig for norsk næringsliv, mener han.


– For oss er Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Innovasjon Norge uvurderlige samarbeidspartnere. Det gjelder både når det gjelder nettverksbygging og rådgiving, men også for å gi oss viktige innspill og selvtillit til å gå inn i nye markeder internasjonalt, sier Heidi Blengsli Aabel.


Formel: Engasjerte medarbeidere og fornøyde kunder gir ansvarlig vekst


Betydelig kostnadsvekst, store investeringer i produkt- og markedsutviklingen og en pandemi har verken bremset veksttakten eller redusert CheckWares evne til å gå i pluss. Løftet under pandemien var betydelig. I løpet av sommeren 2021 var løsningen i bruk innen psykisk helse og rus hos samtlige norske helseregioner.

Ledergruppen i CheckWare
Ledergruppen i CheckWare; VP Engineering Erik Stiklestad, CEO Heidi Blengsli Aabel, CTO Stig Husby, COO Frode Næss, VP Sales Kim Mugaas

– Vi jobber utrettelig for å være samstemte og systematiske innenfor de kriteriene vi har etablert for bedriftens ansatte. For oss er det viktig å ha fornøyde kolleger og tilfredse kunder som legger til rette for en ansvarlig og kontinuerlig vekst i økonomien vår, sier Aabel og legger til:


– CheckWare blir nå tatt i bruk på en rekke områder innen somatikken. Antall norske kommuner som bruker CheckWare er voksende, og vi er i gang i Sverige og England. Målet har hele veien vært å bidra til god helse for alle. Vi er sikre på at digitale helsetjenester vil kunne gi det, også internasjonalt.


Arild Kristensen har tro på at det internasjonale fokuset vil kunne sørge for ytterligere vekst for selskapet.

Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster
Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

– Jeg kommer fra IT-verden og vet hvordan suksesser kan skaleres, uten altfor mye skreddersøm. Du finner de samme helsebehovene over hele verden, og de forskningsbaserte spørsmålene er jo ikke funnet på i Trondheim. Uansett hvor du befinner deg, finner man definitivt en universell trend ved å gi pasienten eierskap til egen helse gjennom kontroll over egne data. Jeg har sterk tro på at CheckWares forretningsmodell kan eskalere internasjonalt. Den må bare rigges skikkelig, noe som inkluderer at salg og support fungerer uavhengig av hvilket marked de går inn i, sier sjefen for klyngen NSCC.


Trangt nåløye

Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret landets mest fremgangsrike bedrifter gjennom «Årets gasellebedrift».


Næringslivsavisen velger ut vinnere blant gasellebedrifter i fem regioner (Sør, Øst, Vest, Midt og Nord), hvor en av dem til slutt ender opp som nasjonal vinner. Et viktig kriterium er at bedriften må ha hatt omsetningsvekst i alle de siste fire årene. Omsetningen må være mer enn doblet i den samme fireårsperioden og det samlede driftsresultatet må være positivt.


For CheckWare er den stadige veksten i bruken av løsningene temperaturmåleren på den økonomiske fremgangen. Antall pasienter som har benyttet den digitale selvrapporteringen, har doblet seg på under tre år. I dag har over en halv million pasienter benyttet CheckWare. Samtidig vokser antall kartlegginger lynhurtig: Én million nye kartlegginger i løpet av åtte måneder (fra februar til oktober 2022) gjør at syvmillionersmerket er passert.


Kommersiell prosjektleder for Gaselle-kåringen i Dagens Næringsliv, Ulf Mørck, opplyser at «Gaselle 2022» har 3795 gasellebedrifter på årets liste.


– Dette utgjør rundt to prosent av alle aksjeselskaper i Norge. Norge er svært avhengig av vekstbedrifter for å få til nødvendige omstillinger og skape nye arbeidsplasser. Gasellebedriftene står for nesten 50 prosent av alle nye arbeidsplasser i Norge og bidrar til betydelig vekst i regionene de befinner seg i. Det er bare å gratulere CheckWare og alle de andre på årets liste!

Σχόλια


bottom of page