top of page

Heidi Blengsli Aabel er kåret til én av landets 50 fremste tech-kvinner

Oppdatert: 30. jun. 2021

Abelia og ODA har plukket CheckWares administrerende direktør, Heidi Blengsli Aabel, som én av de 50 fremste tech-kvinnene i Norge. Heidi trekker selv frem CheckWares samarbeidserklæring «This is #thewinningteam» som en hovedårsak til at hun og selskapet har gjort det så bra de siste årene. - Jeg tenker ikke på meg selv som et forbilde, men som en leder for et lag som lykkes, sier hun.


Heidi Blengsli Aabel, CEO CheckWare. Norges 50 fremste tech-kvinner.jpg

For femte år på rad kårer ODA-Nettverk (Nordens ledende nettverk for kvinner i tech) og Abelia (NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter) Norges fremste kvinner innen teknologibransjen. Kvinnene som er aktuelle kandidater i kåringen kan jobbe på alle nivåer, men kandidatene må samtidig ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle i virksomheten. Hovedformålet med kåringen er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet. - Hvis jeg skulle ønske å være forbilde for noe, så er det at ledelse er å løfte frem lagspillerne. Du må gi hver enkelt mulighet til å forstå betydningen av alle detaljene vi gjør hver dag og hvordan det bidrar til helheten. Jeg har stor tro på at inkludering i både målsetting og gjennomføring av arbeidet er kjempeviktig, fordi du da skaper eierskap til alle målene og gjør at resultatene blir litt bedre hver dag, sier hun i forbindelse med kåringen. CheckWare har brukt mye tid de siste årene på å bygge laget for å etablere en grunnmur som skal stå støtt, hvor de ansatte skal trives og stadig føle at de får nye utfordringer. Selskapet er verdistyrt og er like opptatt av fornøyde kolleger og kunder, som finansielle målsetninger. - Disse tre forholdene henger tett sammen. CheckWare skal føles som en trygg og spennende arbeidsplass. Dette igjen gir kundene en opplevelse av å bli tatt godt vare på, og tatt på alvor i alle situasjoner, sier Heidi. Det langsiktige arbeidet har resultert i en samarbeidserklæring med navnet «This is #thewinningteam». Mangfold er viktig i CheckWare. Derfor består teamet både av erfarne ansatte med teknoligiinnsikt og bakgrunn fra IT og helseteknologisektoren, og nyutdannede.

Virksomheten er tuftet på en miks av kompetanse hvor kjønn, alder, lang erfaring og bakgrunn ikke spiller de viktigste rollene i utvalgskriteriene, men hvor det overordnede er at alle kan lære av hverandres kompetanse og erfaringer. Heidi mener at virksomheten hun leder lenge har bevist at det er fullt mulig for teknologivirksomheter å tiltrekke seg de dyktigste kvinnene. Abelia skriver på sine nettsider at rollemodellene har fått en stadig større synlighet siden tech-kåringen for kvinner ble opprettet for fem år siden. Den har skapt en bevisstgjøring rundt ansvaret man har som enkeltperson til å påvirke og inspirere folk rundt seg. - Det er viktig å understreke at i teknologibransjen er det roller som ikke trenger ren teknologibakgrunn. Ikke begrens søket, men vær åpne for alle typer profiler og folk. Vi ansetter nyutdannede, og vi ansetter folk med erfaring. Vi ansetter dyktige personer, og er åpne for alle typer profiler. I teknologibransjen finnes det en rekke roller å besette hvor man ikke trenger en ren teknologibakgrunn. Det er verdiene som ligger i bunn for virksomheten vi må være tro mot. Forankre dem, følg dem og kommuniser dem - det kan være ingrediensene i en suksessoppskrift, sier administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel.


Du kan se videointervju her:Comments


bottom of page