top of page

Styrker innovasjon gjennom satsning på langsiktig forskning

Hos CheckWare står innovasjon høyt på prioriteringslista, og vi har stor tro på at innovasjon innen helsetjenester vil forbedre behandlingen til tusenvis av pasienter i Norge. Derfor er vi stolte av å være samarbeidspartner med Forhelse, et forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester.

Tori Almaas, Advisor CheckWare png
Tori Almaas, Rådgiver i CheckWare

«I Forhelse vil forskere, helsetjenester, næringsliv og sluttbrukere (pasienter, klinikere) samarbeide om å øke bruken av bærekraftige, tilgjengelige, og effektive digitale psykologiske intervensjoner. Dette vil vi gjøre gjennom operasjonalisering av et rammeverk for innovasjon, et rammeverk for tidlig helseteknologivurdering, kliniske og økonomiske evalueringer og utforskning av implementeringsstrategier. Forhelse samler de fem mest ambisiøse og relevante e-helsevirksomhetene i Norge, fire nasjonale og internasjonale ledende forskergrupper innen innovative digitale helsetjenester, fem offentlige helsetjenester med nasjonalt ledende posisjoner innen digitalisering, en innovativ privat ikke -profesjonell helsetjeneste som integrerer psykiske og somatiske helsetjenester, og terapeuter og pasienter med førstehånds erfaring med digitale intervensjoner.»


Mål om 20% økning i bruk av digitale helsetjenester

Forskningssenteret er en del av Senter for Forskningsdrevet Innovasjon, og er ledet av Helse Bergen. Hovedformålet til Forhelse er økt bruk og økt effekt av digitale psykologiske helsetjenester. Dette samsvarer med CheckWares visjon om at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester.


Målet for Forhelse er at innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.


CheckWare bidrar med det de kan best

I Forhelse skal CheckWare gjennom 8 år delta i to arbeidspakker. I arbeidspakke 2 skal kostnadseffektiviteten av eMeistring undersøkes på CheckWare-plattformen. I arbeidspakke 4 skal det undersøkes effektive implementeringsstrategier på Mage-tarmskolen og eMeistring, begge levert på CheckWare-plattformen.


En stor del av CheckWares bidrag vil være å tilrettelegge for at innhenting av data til senterets forskning kan gjøres på smidigst mulig måte via våre løsninger. I tillegg vil CheckWare bidra med rådgivning og som medforfatter i ett av underprosjektene. Dette gir CheckWare muligheten til å være mer delaktig og tettere på forskningen.


- Som leverandør av løsninger for veiledet internettbehandling er vi opptatt av at det gjøres mer forskning på dette feltet for å få frem hvilken effekt dette har i forhold til mer tradisjonelle behandlingsmetoder. Vi er også interessert i å få økt kunnskap om hvilken kost-nytte-verdi dette har for dem som tar i bruk våre løsninger til dette formålet. Målet i CheckWare er at flest mulig pasienter skal få muligheten til å delta i digital behandling. Vi trenger derfor mer dokumentasjon på at våre løsninger faktisk har god effekt for både pasienter og helsesektoren, sier Tori Almaas. Hun er rådgiver i CheckWare.


Blant CheckWare sine verdier finner du «Vi er pålitelige. Vi er innovatører. Vi leverer kvalitet». Forskning på produktene som CheckWare leverer har derfor høy verdi, fordi vi da kan forstå behovet pasienter og helsepersonell har, og videre tilpasse vår løsning best mulig.


Les mer om Forhelse her


Les mer om CheckWares samarbeid med Forhelse her


Comments


bottom of page