top of page

Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober: Livet under og etter en pandemi

Oppdatert: 11. okt. 2021

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år for å spre kunnskap rundt og mer bevissthet om psykisk helse. Temaet for 2021 er Livet under og etter en pandemi.


Selv om Norge ble offisielt gjenåpnet 25.september med jubel, feiring og klemming, har pandemien satt sine spor. Det er ingen tvil om at 19 måneder med sosial avstand, et begrenset antall nærkontakter, hjemmekontor, isolasjon og få sosiale arrangementer har påvirket oss i stor grad. Uten å kunne være nære venner og familie eller å kunne være sosial gjennom hobbyer eller idrett, har mange sittet alene og følt på ensomhet.


Folkehelseinstituttets undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse under koronaepidemien i desember 2020 viser at flere nå sliter med ensomhet og psykisk plager. Dette gjelder spesielt unge og aleneboende. Undersøkelsen viste videre at nivået av psykiske plager er betydelig høyere blant Norges befolkning enn det tradisjonelt har vært (1)


Resultatene understøttes også av ekspertgruppen som ble nedsatt av regjeringen i mars 2021, for å sammenstille kunnskap om konsekvensene koronapandemien har hatt blant annet for folks livskvalitet og psykiske helse. Også her vises det til at det er et økt antall henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge, men også en økt alvorlighetsgrad (2).

Selv om vi ser at psykiske plager har økt under koronapandemien, er vi glade for at fokus på dette har kommet mer fram i lyset. Men det er ikke kun under globale pandemier at livet kan oppleves som litt ekstra vanskelig. I Helsedirektoratets folkepolitiske rapport fra 2015 antas det at 30-50 prosent av Norges befolkning vil oppleve psykiske vansker av et visst omfang i løpet av livet (3).


CheckWare ønsker å være en støttespiller innen digitale helsetjenester og vi har en visjon om at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester. Vi er veldig glade for å se at våre kunder, som er sykehus, klinikker og helseforetak, hver eneste dag er oppmerksomme, til stede og følger opp - for en bedre psykisk helse blant Norges befolkning.


Vi vil at det skal bli lettere å dele tanker og å snakke om sin egen psykiske helse. Da er det viktig at man får støtte og ikke blir møtt med fordommer når man velger å snakke om sin psykiske helse. Vi har alle et felles ansvar for å bygge god psykisk helse i omgivelsene våre ved å inkludere, lytte og å vise hvor verdifulle vi er for hverandre.


Derfor vil vi på verdensdagen for psykisk helse, men også alle andre dager i året, oppfordre til å: Være oppmerksom, være til stede og følge opp.
Kilder:

1. Livskvalitet og psykisk helse under koronaepidemien nov-des 2020 (17.12.2020) (Folkehelseinstituttet)

3. Folkehelsepolitisk rapport 2015. Helsedirektoratet. IS-2776

4. Er befolkningens psykiske helse virkelig upåvirket av pandemien? Dagens medisin. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/05/28/er-befolkningens-psykiske-helse-virkelig-upavirket-av-pandemien/

Comments


bottom of page