top of page

Rørte og stolte over at kartlegging nummer ti millioner ble registrert i Vestfold

DPS Vestfold er den største DPSen i landet. Derfor er det kanskje naturlig at ti millioner-milepælen skjedde der. – Her går det ut mange kartlegginger i voksenpsykiatrien hele tiden. De ansatte ble veldig glade da de fikk kake i dag, faktisk litt stolte, forteller Mette Balandin, rådgiver i IKT ved e-helseseksjonen.


Fra venstre: Caroline Benedicte Foldvik, Kenneth Pettersen, Mette Balandin, Anita Solly
Fra venstre: Caroline Benedicte Foldvik, Kenneth Pettersen, Mette Balandin, Anita Solly

Sykehuset i Vestfold har en lang historie og er i dag fordelt på flere lokasjoner. Hovedvirksomheten er i Tønsberg. De har rundt 4 100 årsverk og 5 400 ansatte. De er også veteraner i CheckWare-sammenheng, IKT-rådgiver Mette Balandin har vært med hele veien.


– Jeg var med på kartlegging nummer én på Sykehuset i Vestfold i 2017. Det skjedde her på DPS Vestfold i Sandefjord. Jeg husker det var en pasient på døgnseksjonen som besvarte SCL 90. Da snakket jeg med avdelingssjef Arild Aasen, som holdt i alt den gangen. Han ringte med en gang de hadde sett at svaret var kommet: 'Nå er dere historiske!', sa han. Da kom det noen tårer gitt, sier Mette.


Ny arbeidsflyt uten papir

Vi spoler syv år frem til nåtiden. DPS Vestfold fortsetter å skrive historie. Kartlegging nummer ti millioner heter "LOVEPROM - VELKOMMEN", og skjemaet ble fylt ut i forbindelse med behandlingen "Psykisk helse og avhengighet".


Mette Balandin, IKT-rådgiver ved Sykehuset i Vestfold
Mette Balandin, IKT-rådgiver ved Sykehuset i Vestfold

Det er her vi har brukt CheckWare lengst. Alle skjemaer gikk på papir før vi kom i gang og vi måtte bruke litt overtalelsesteknikk for å få med klinikerne i begynnelsen. De var vant til å levere ut papirskjema og å ta sine strukturerte intervjuer på papir, score selv og renskrive notat og evt skanne inn grafer m.m. Mange ville kanskje ikke bry pasienter med digitale løsninger og tenkte nok at papir var enklere.


Mette Balandin sier at stemningen begynte å snu for noen år siden.


– Da vi begynte med LOVEPROM (Del med meg-prosjektet) skjedde det noe. Da begynte vi å få inn mange systematiserte kartlegginger på forhånd. Vi motiverte hele tiden ved å fortelle at svarene som kommer inn skal være til hjelp i første time og gi kunnskap om pasient og spisse eventuelle spørsmål behandleren har. Det ble veldig synlige for klinikerne etter hvert at dette faktisk hjalp, sier hun.


Hurtig vekst innen somatikken

Kathrine Berntsen er IKT-rådgiver hos Sykehuset i Vestfold, og rollen er å være bindeleddet mellom teknologimiljøet og klinikkene. Hun har vært mest involvert i somatikkdelen, og hennes første møte med CheckWare var å ta det i bruk på somatisk forløp i Vestfold, inkludert innovasjonsprosjekter på et eKols-prosjekt og virtuelt hjemmesykehus for barn.


Her kan du lese om digital oppfølging av premature barn ved Sykehuset i Vestfold: https://www.checkware.no/virtuelt-hjemmesykehus-siv4


Kathrine Berntsen, IKT-rådgiver ved Sykehuset i Vestfold
Kathrine Berntsen, IKT-rådgiver ved Sykehuset i Vestfold

– I dag har vi faktisk størst forespørsler innen somatikken, ikke minst når det gjelder somatiske forløp innen digital hjemmeoppfølging og på innsatsområder rundt brukerstyrte poliklinikker. Hos oss er vi blitt mer modne digitalt. I tillegg er nok samarbeidet med CheckWare som leverandør blitt smidigere med årene. Hastigheten er ikke minst gått opp fordi brukerne har forventninger om å få levert tjenestene raskere, mener hun.


– Sykehuset har bestemt seg for å øke kompetansen internt på CheckWare. I dag har vi ressurser som både kan lage planer, lage spørreskjemaer og sette opp forløp, slik at vi blir ganske selvgående. Dette er veldig viktig, fordi vi ønsker å jobbe tett på klinikerne våre, sier hun.


I dag er det fem personer ved sykehuset som jobber dedikert med CheckWare, ved siden av andre oppgaver ved sykehuset.


– Vi ser stor verdi i møter med klinikere, at vi selv kan gjøre endringer raskt i løsningen. De gir oss umiddelbare tilbakemeldinger, og vi har kunnet justere underveis, det har vært veldig verdifullt! Det har også gjort oss i stand til raskt å kunne få opp nye forløp, hvis det har vært forespørsler som haster, sier hun og forteller at det tidligere var en mer tradisjonell prosjekttankegang som rådet.


– Det kunne gå opp til ett år før vi våget å slippe noe i produksjon, mens i det siste forløpet jobbet vi intensivt i fire uker. Vi har trygget klinikerne på at vi allerede har forbedret løsningene én gang. Det er nok litt uvant for mange av de klinikerne vi jobber med, men de skjønner at dette er en langt mer effektiv måte å utvikle digitale løsninger på, sier Kathrine.


Samarbeid på tvers av helseforetakene

Ett av CheckWares viktigste mål er at kundene lærer av hverandre og tar i bruk ulike løsninger fortløpende. Man ønsker rett og slett mer selvbetjening. I Helse Sør-Øst er det opprettet et nettverk med en aktiv chatkanal hvor de ulike medlemmene kan kaste ut spørsmål til andre helseforetak og umiddelbart få svar på om det allerede finnes løsninger på spesifikke områder.


– 'Er det noen som har noe på dette?', kan jeg skrive. Da får du kjapt svar hvor de er i forløpet: Enten om det kun er en prosjektide de jobber med, om de er i gang med et konkret prosjekt, har ferdigløsninger, etc., sier sier Kathrine Berntsen og forteller at de adopterer forløp av hverandre og tilpasser til lokale behov.


– Jeg sjekker alltid først hvilke andre foretak som eventuelt har gjort noe på det vi planlegger. Det er ofte andre som har løst akkurat dette behovet. Vi tenker veldig likt mellom sykehusene og da er det dumt at vi bygger opp noe fra scratch hvis andre er i full gang med å utvikle det samme. Pasientene hos helseforetakene er tross alt ikke ulike, sier hun.


Kake for kartlegging nr 10 million via CheckWare
Kake for kartlegging nr 10 million via CheckWare

Mette forteller at situasjonen blant klinikerne er snudd fullstendig på hodet sammenliknet med da de startet med CheckWare for syv år siden. I dag er det utålmodige medarbeidere som etterspør stadig nye digitale løsninger.


– Akkurat nå venter de på noen digitale skjema som fagavdelingen ikke har sluppet løs ennå. De ser at det tar lang tid å gjøre det samme på papir og vil ha det overført til en digital løsning så fort som mulig. Det å ha det digitalt gjør at det også går rett inn i journalen, i stedet for at man sitter med masse papir som må skannes. Det tar både lenger tid, og er langt mer sårbart, sier Mette til slutt.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page