top of page

Lys fremtid i en vanskelig tid

Oppdatert: 17. feb. 2021

Fredag den 13. mars i år fikk vi telefon fra helseregioner og helseforetak i Norge. De spurte om vi kunne hjelpe til i den gryende stormen. Plutselig var vi, helt uforberedt, havnet midt oppe i Helse-Norges kriseplaner for håndtering av en pandemi. Siden den gang har vi ikke sett oss tilbake.


Det har vært et helt annerledes år; ett år vi kommer til å snakke om i årevis fremover. Vi har fått testet hvor robuste vi er som nasjon, som befolkning, som individer, som familiemedlemmer, som arbeidstakere og som verdiskapere.


Heidi Blengsli Aabel

I denne perioden, som har krevd mye av oss alle, har jeg kunnet se hvordan vi trekker mot hverandre og finner gode løsninger, sammen. Familier har fått testet samholdet gjennom uendelige dager på hjemmekontor – bedrifter og hele sektorer har fått testet økonomien gjennom et betydelig frafall av inntekter.


Vi i CheckWare har vært så heldige at vi har unngått denne nedturen. I stedet er vi i en gunstig posisjon, hvor vi har kunnet fungere som en støttespiller for våre samarbeidspartnere, og alle andre som har behov.


Stikkordet er digital pasientmedvirkning. Faktum er at 2020 er året hvor digital pasientmedvirkning har fått sitt endelige gjennombrudd.


Naturlig nok burde det skjedd under andre omstendigheter, men pandemien har virkelig dokumentert hvor nødvendig det er med digitale helsetjenester, avstandsbehandling og avstandsoppfølging, når man ikke kan møtes i de fysiske rom.


Ikke minst forenkler den digitale datainnsamlingen selve innsamlingen og administrasjonen av pasientrapporterte data, uten risiko for å spre smitte. Dette er helt essensielt for å lette det enorme presset som helsepersonell og pasienter lider under i krisesituasjoner.


Pasientene må gjøres mer delaktig i, og få anledning til å ta større ansvar for sin egen helse, uansett hvor de befinner seg. For sykehusene betyr det at helsepersonell kan behandle flere pasienter uten å måtte øke ressurstilgangen, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Det innebærer at behandlingen blir mer persontilpasset. For CheckWare har dette ført til en stor økning i omsetningen. Vi har inngått kontrakter til en verdi av 90 millioner kroner. Inkludert den ferskeste avtalen med Helse Midt Norge, er vi blitt en landsdekkende helseteknologiaktør: "Vi håper å se de positive effektene av at alle fire helseregionene har valgt samme verktøy. Det er i tråd med statsrådens ønske om å bringe helsetjenestene ut til brukerne og viktig for å få på plass pasientenes helsetjeneste", sa spesialrådgiver og IKT-sjef Per Olav Skjesol i Helse Midt-Norge i forbindelse med kontraktsinngåelsen.


Det er svært gledelig at CheckWare i økende grad også tas i bruk innen somatiske sykdommer, i tillegg til psykisk helse og rusomsorg, med akkurat samme programvare. CheckWares digitale verktøy er nemlig anvendelig for en rekke mennesker med ulike lidelser, og innenfor en rekke helsetjenesteområder med ulike behandlingsformer over hele Norge.


Et nytt, strategisk samarbeid med Tellu IoT skal gi kommuner og sykehus et mer komplett tilbud innen digital pasientmedvirkning, gjennom subjektive digitale kartleggingsverktøy fra CheckWare og data fra medisinskteknisk utstyr via Tellu. En samarbeidsavtale med Visma sørger dessuten for støtte til PP-tjenestene i mange norske kommuner.


Vår rolle som støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner, som ønsker å tilby digitale helsetjenester for flest mulige pasienter og innbyggere, kommer derfor bare til å bli enda viktigere i årene som kommer.


Bærekraftskontrakten, som vi gjentatte ganger har fremhevet som et verdigrunnlag i CheckWare, skal nå jobbes med og utvides. For oss utgjør FNs bærekraftsmål en virkelighet: Vi ønsker virkelig å være en støttespiller i utviklingen av god helse og livskvalitet. Og vi ønsker virkelig å bli en ledende aktør på det internasjonale markedet innen digital pasientmedvirkning.


Julen er en lysets høytid, og vi føler vi kan bidra med noen lyspunkter inn i det nye året. Det kjennes veldig godt å kunne si at vi i stadig større grad fremstår som en pålitelig og trygg leverandør som tilbyr sikre og trygge arbeidsplasser.


Med over 310 000 pasienter og 4,4 millioner kartlegginger spres merkevaren vår over hele landet, og snart også internasjonalt. Det etableres hele tiden nye digitale helsetjenester ved bruk av CheckWare hos våre kunder.


Året 2020 har gitt oss en bekreftelse på at CheckWare er viktig for mange. Derfor gleder vi oss genuint til det nye året og håper vi sammen kan finne mange gode løsninger til glede for helsetjenesten og pasienter i inn- og utland.

Comments


bottom of page