top of page

CheckWare på Vitalis 2022!


Vitalis marketing

Vitalis er Nordens ledende konferanse og messe om e-helse og fremtidens pleie og omsorg. Her møtes representanter fra kommuner, regioner, private omsorgsleverandører, myndigheter, akademia og industri for kompetanseheving, erfaringsutveksling og inspirasjon. Konferansen er en plattform for å diskutere fremtidens utfordringer og løsninger innen helse og omsorg.


Nå arrangeres Vitalis igjen, den 17.-19. mai 2022, på Svenske Mässan i Göteborg. I år som i fjor vil CheckWare finnes på stand for å fortelle om våre løsninger for digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.


CheckWare-ansatte fra både Sverige og Norge vil være på plass for å fortelle om hvilke fordeler som finnes med digital håndteirng av kartlegginger og PROMs - slik at pasienten kan besvare kartleggingene digitalt når som helst og på hvilken enhet som helst.


Vi forteller også veldig gjerne om hvordan våre kunder har opplevd økt kvalitet i behandling og frigjøring av ressurser ved å bruke CheckWare, da de umiddelbart får tilang til pasientens status og utvikling over tid. Dette bidrar til at klinikerne stiller bedre forberedt innen første time med pasienten, og enkelt kan følge opp og ha kontroll over pasientens helsetilstand på avstand. Alt dette uten å behøve å tenke på håndteringen av kartleggingsrettigheter, for det tar CheckWare seg av.


Analysesjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Per Arne Holman, vil holde foredraget «Digital insamling av patientrapporterade data lyfter behandlingskvaliteten hos Lovisenberg Diakonale Sykehus, utan merarbete för sjukvårdspersonal» på Vitalis 2022. I foredraget vil han fortelle om hvordan Lovisenberg i mange år har benyttet CheckWare til digital innsamling av pasientrapporterte data.


Les gjerne mer om dette i vår kundehistorie om Lovisenberg Diakonale Sykehus her.


Her er beskrivelsen av Per Arnes foredrag:


Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er et lokalsykehus innen indremedisin og psykiatri, og er også en tverrfaglig spesialisert omsorgsleverandør innen behandling av avhengighet for enkelte deler av Oslo. De har også et tilbud for kirurgi for hele Norge. I tillegg til dette har sykehuset også spesielle funksjoner, som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret «TAKO» og «Lovisenberg Lindring og Livshjelp».

Sykehuset er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonale verdier.


I 2013 begynte Lovisenberg å lete etter en digital løsning som kunne bidra til å effektivisere og systematisere deres ønske om å bruke pasientrapporterte data, både i individuell behandling og aggregert kvalitetsrapportering.


Mange registertiltak med pasientrapporterte data har mislyktes fordi de gir klinikerne ekstraarbeid, uten noen fordeler for klinikken. Støtten avtar når rapporteringen ikke bidrar til å løse de kliniske utfordringene. Etter en grundig analyse ble det konkludert med at det som skulle til var: En automatisert, digital løsning, som kunne kartlegge pasienters helsetilstand og opplevelser, uten å føre til medarbeid for helsepersonellet.


Løsningen som til slutt ble valgt – CheckWare – sørger for at det stilles viktige spørsmål til pasientene. Klinikeren får bedre oversikt over hva som er viktigst for den aktuelle pasienten og kan prioritere ut fra den informasjonen. På en effektiv måte systematiseres pasientenes utredning, behandling og oppfølging ved psykiske helse- og avhengighetsproblemer. De pasientrapporterte dataene som samles inn i de enkelte behandlingsforløpene brukes i Lovisenbergs lokale kvalitetsregister, kalt LOVePROM.

Lovisenberg opplever høy aksept fra pasienter når det gjelder å svare på kartlegginger, og til tider har svarprosenten vært på over 90 %. Pasienter kan svare hjemmefra via mobil, nettbrett eller datamaskin. Svarene samles raskt og automatisk til en rapport som presenteres for kliniker inne i journalsystemet. Hvordan resultatene sammenstilles og presenteres er en viktig suksessfaktor for at helsepersonell skal bruke systemet og holde seg oppdatert på hvordan det går i de ulike behandlingsforløpene.


Hver enkelt kliniker og ulike avdelinger kan bruke informasjonen til å reflektere over egen praksis, og forbedre kvaliteten på behandlingen. Data overføres automatisk til det lokale kvalitetsregisteret LOVEPROM og brukes blant annet til å se mønstre mellom behandlingslengde, behandlingsintensitet og utfall.


Ved å finne en løsning som inneholder klinisk relevante kartlegginger som ikke innebærer at helsepersonell trenger å bruke mer tid på å samle inn data, har Lovisenberg oppnådd at pasientrapporterte data i dag er en systematisk del av den kliniske hverdagen. På sikt bidrar dette til kontinuerlig utvikling og økt behandlingskvalitet for pasientene.


Se programmet og meld deg på Vitalis 2022 her.

Kommentare


bottom of page